Nieuwsbrief zondag 2 februari 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 2 februari 2020                4e zondag door het jaar

Het feest Opdracht van de Heer

Agenda

Actie Kerkbalans 2020  Geef voor je kerk!

Beste medeparochianen,

Afgelopen zondag zijn wij als ABG-parochie bij elkaar geweest na de viering in de Gerardus Majella kerk.

Wij hebben toen als locatiebestuur onze zorgen met u gedeeld over de financiën van onze parochie. Wij hebben u verteld dat wij helaas aan personeelskosten, onderhoud, verwarming etc. veel meer geld moeten uitgeven dan wij ontvangen.

De parochie ontvangt geld uit de opbrengst van ons kapitaal uit het verleden (al is dat veel  minder dan voorheen door de lage rentestand), uit de wekelijkse collecte en uit uw bijdragen aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. De cijfers over 2018 kunt u bekijken op de website van onze parochie.

Deze weken vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Bij deze actie wordt u gevraagd om uw jaarbijdrage aan uw eigen parochie over te maken.

Uit bovenstaande en ons verhaal van zondag j.l. begrijpt u dat uw bijdrage hard nodig is!!

Daarom willen wij u vragen in de komende dagen uw jaarbijdrage over te maken naar de volgende rekening:

NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. RK Parochie ABG

Liever overmaken per acceptgiro? In de nieuwe Saamhorig van februari zit een acceptgiro waarmee u uw jaarbijdrage kunt overmaken.

Dank u wel voor uw bijdrage aan onze parochie.

Locatiebestuur ABG

Vrijdag 14 februari: Wereldmaaltijd in kerkzaal Anna-Bonifatius

‘Kiemkracht’, het diaconale project van de zusters SSpS en paters SVD, nodigt alle geïnteresseerden uit voor een Wereldmaaltijd. De zusters zullen een lekkere maar eenvoudige maaltijd voorbereiden. Tussen de gangen door vertellen zij over een onderwijsproject van hun congregatie op de Filippijnen. Dit sluit aan bij het thema van de Vastenactie 2020, ‘Werken aan je toekomst – een beter leven dankzij goed onderwijs’. We gaan ook met elkaar in gesprek over de vraag hoe dit thema raakt aan ons leven in Nederland.

De maaltijd duurt van 18.30 u.  tot 20.45 u. Vanaf 18.00 u. staan koffie en thee klaar. Er kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. Daarom is het nodig vooraf te reserveren.

Mail voor 10 februari met zuster Melina Polo (zustermelina@gmail.com) of bel 06-26191561. Deelname is gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden voor het onderwijsproject.

40 dagenkalender: In je element blijven

Met de Veertigdagenkalender van 2020 hoopt samensteller Joke van der Velden dat iedereen in zijn of haar element kan leven.

Net als voorgaande jaren gebeurt dat met behulp van inspirerende verhalen, gebeden, teksten en gedichten voor jong en oud, rondom het thema ‘element’. Dat woord kun je op verschillende manieren interpreteren. Je hebt de vier elementen water, vuur, aarde en lucht, waar Joke graag nog de basiselementen licht en taal aan toe zou willen voegen. Maar bij element gaat het in de Veertigdagenkalender vooral om ‘in je element zijn.’

‘Deze kalender probeert te zoeken naar wegen opdat uiteindelijk iedereen in haar of zijn element kan leven,’ zo schrijft Joke van der Velden in de inleiding. ‘Dat gebeurt door middel van verhalen, gebeden, teksten en gedichten.

Op de zeven zondagen mogen we opademen, dan vieren we dat het ooit al Pasen is geworden. Zeven kleine oases, waarmee we in onze nopjes mogen zijn. Op deze zondagen vindt u bijbelgedeeltes met uitleg en ook de illustraties zetten aan tot nadenken. En er zijn een paar recepten, eenvoudig en vegetarisch. In de verhalen op de zaterdagen zijn alle kinderen in hun element met het element. Dat element maakt deel uit van hun wezen, waarin ook een verbinding ligt met God.

Ook dit jaar gaat Zr. Melina de kalenders weer verkopen.

Prijs 4 euro waarvan 1 euro naar het doel van de vastenactie gaat.

Bestemming collecte 2 februari Gerardus Majella:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de actie kerkbalans.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Maria v. Voorst-Korsman * Josephina Maria Bernadette van Hees * Dick Helman * Ton van Brussel * Esseline Sprokkelman * Mv. Van Tilburg *

Zondag 2 februari Anna-Bonifatius

Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 2 februari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-van Rijsingen en famile van Geen-Homan * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Jacobus Maria Kramer * en voor al onze dierbare overledenen 

Vrijdag 7 februari Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.