Nieuwsbrief zondag 2 januari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

2 januari 2022            Hoogfeest, Openbaring des Heren 

                                                               Kerstmis 2021

Beste vrijwilligers van de ABG parochiegemeenschap,

Bijna twee jaar lang zitten we in de turbulente situatie van de corona pandemie. Daardoor wordt de bewegingsruimte in ons leven en onze dagelijkse activiteiten heel beperkt. Na het eerste kwartaal van dit jaar waren we heel blij en enthousiast over de komst van de vaccinatieprik. Iedereen werd opgeroepen om een vaccinatieprik te halen. In  de meimaand heb ik zelf de vaccinatieprik gehad. Wij dachten toen dat met deze vaccinatieprik onze samenleving snel vrij zou zijn van dit onzichtbare en gevaarlijke virus. Maar de varianten van het virus zijn ook al snel veranderd van Covid19 naar Delta en Omikron. Momenteel zijn we bezig met de boosterprik. Met dit alles proberen we het virus te verslaan.

Tegenover dit gevaarlijke virus voelen we ons klein, kwetsbaar en machteloos. In deze situatie van machteloosheid proberen we ons leven te redden. De overheid geeft aan bedrijven die in nood zitten financiële steun en vraagt ieder van ons om de corona maatregelen serieus te nemen. Onze ABG parochiegemeenschap geeft aan alle parochianen spirituele ondersteuning door de zondagse, dagelijkse  en bijzondere vieringen; het geloofsgesprek bij de lectorenavond en in de Adventstijd; door Kiemkracht, Hangmannengroep en huisbezoek activiteiten etc.; door publicaties via de website, de Kleine Samenspraak en de liturgieboekjes. Wij zijn ook blij dat ons Eerste Heilige Communie project van 2020 op zondag 21 november is afgerond. Op die dag vond de EHC viering plaats in de Martelaren van Gorcum kerk en dat was een samenwerking tussen de ABG, Sint Petrus Banden en Martelaren van Gorcum parochies. 

Dit alles wordt gedaan door de inzet  en ondersteuning van een trouwe groep  vrijwilligers vanuit onze gemeenschap. Ik weet zeker dat u allen hard hebt gewerkt om onze parochiegemeenschap te laten blijven functioneren, ondanks het gevaar dat het  coronavirus met zich meebrengt. Ik heb ook de blijheid en het enthousiasme van onze vrijwilligers gezien bij het uitvoeren van hun taak. Ik zou hier ook willen zeggen dat onze vrijwilligers de rol van de leerlingen van Jezus hebben vervuld en verantwoordelijkheid hebben genomen voor onze geloofsgemeenschap. De rol van onze vrijwilligers is super belangrijk om onze parochianen te kunnen dienen in de brede zin van het woord.

Daarom is het wél terecht als wij hen aan het eind van dit jaar willen “bedanken” voor al hun inzet, hun aanwezigheid en betrokkenheid bij de opbouw van onze parochiegemeenschap. Zonder de passie van onze vrijwilligers kunnen we niet verder gaan met ons parochieleven. Wij blijven hopen op uw steun aan en uw betrokken medewerking met onze parochiegemeenschap, ook in het nieuwe jaar 2022. En: nieuwe vrijwilligers, jong en oud, zijn welkom.

Tot slot wensen wij u allen Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar met de kracht van ons geloof. Wij zijn samen onderweg met Jezus, het Kerstkind.

Namens de Pastoraatsgroep en het Locatiebestuur,

Pastoor Marianus Jehandut SVD

Noot

Beste vrijwilligers,

U bent van ons gewend dat u de Kerstgroet voor vrijwilligers ontvangt via een brief die voor u klaar ligt in onze twee kerken.

Door de coronapandemie komt een aantal vrijwilligers, tijdelijk, niet naar de kerk. Om toch iedereen te kunnen bereiken hebben wij ervoor gekozen u dit jaar via een brief in de Kleine Samenspraak te bedanken voor uw trouwe inzet. De Kleine Samenspraak wordt namelijk door vrijwel alle parochianen digitaal ontvangen. Daardoor hopen wij vrijwel iedereen te bereiken. Kent u een vrijwilliger die digitaal niet bereikt kan worden en die momenteel niet in de kerk komt, doet u dan a.u.b. een geprint exemplaar van de Kleine Samenspraak bij hem/haar in de brievenbus of geef zijn/haar naam door aan het secretariaat t.a.v. mij zodat wij betrokkene de Kerstgroet per post kunnen sturen.

Met vriendelijke groet,  Paul Proost, namens het lokatiebestuur ABG

Vieringen Kersttijd ABG

 AnnaBonGerardus
Nieuwjaarsdag Zaterdag, 1 januari Om 11.00 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVDGeen viering
Openbaring des Heren Zondag, 2 januari Om 10.30 uur  Woord en Communieviering Kitty BouwmanEucharistieviering Pater Marianus, SVD
Doop van de Heer Zondag, 9 januari Om 10.30 uurEucharistieviering Pater Yan Asa, SVDWoord en Communieviering Marga Berkhout

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Secretariaat

Secretariaat is op 25 december 2021 en 1 januari 2022 gesloten. Vanaf 2 januari 2022 is het secretariaat geopend op vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bestemming collecte 2 januari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 2 januari AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 2 januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans – van Rijsingen en Familie van Geem – Homan * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 7 januari Gerardus Majella

Overleden familie van Raan – Aafjes * en voor onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur