Nieuwsbrief zondag 2 oktober 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 2 oktober 2022        27e zondag door het jaar

Agenda

Zondag 2 okt10.30 uurWoord en Communieviering , AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag 2 okt10.30 uurGerardusfeest, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag 9 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. R. Huysmans
Zondag 9 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag16 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Hans Mesdag
zondag16 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. H. Janssen

Mededelingen

Gerardusfeest op zondag 2 oktober 2022

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 2 oktober met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater Marianus zal voorgaan. Jos de Goede zal ons begeleiden op het orgel samen met Suzanna Ton op haar viool.

Wij willen ons opnieuw laten inspireren door onze patroonheilige Gerardus Majella. We hopen dat het een heel sfeervolle viering zal worden, waarin wij onze verbondenheid met de Heer en met elkaar mogen vieren en versterken. U bent van harte welkom! Uw aanwezigheid zal de feestvreugde zeker vergroten.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen dat er onder ons mensen zijn die iets lekkers willen bakken. Dat maakt het geheel extra feestelijk.

Nog drie avonden “Lectio Divina +” in de AnnaBon

Lectio Divina is een speciale manier van lezen en verwerken van teksten uit de bijbel. Als deelnemers aan de Lectio Divina nemen we bij het lezen van de teksten veel tijd om in alle rust de woorden en zinnen tot ons door te laten dringen. Zowel denken als gevoel als lichaamservaring spreken we aan bij het vier maal lezen van de tekst.

De teksten betreffen de lezingen uit het lectionarium van de zondag volgend op de dag waarop de Lectio Divina plaatsvindt.

Wees welkom! Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Wat: Lectio Divina +

Waar: Anna Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246

Wanneer: Donderdag 6 oktober, donderdag 13 oktober, maandag 17 oktober. Elke avond start om 19.30 uur.

Rozenkransgebed in oktober


In oktober is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Gerarduskalender 2023

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans de Gerardus kalenders 2023 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,–

Bestemming collecte 2 oktober AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijsje van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB *

Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Zuster Andrée-Julienne (Kleine Zusters van Jezus)  ABG *

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 2 oktober

Patricia Dongor * Overleden familie van Leonid en Inga (Joke Klein-de Wit * Pieter-Joost Klein * Diana Klein-Panchenko * Karolina Klein * )

Zondag 2 oktober  AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * Overl. fam.Willms Esselaar *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 2 oktober  Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans-van Rijsingen en Familie van Geem-Homan * Leo Mangelmans * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest *  en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 7 oktober Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen                         

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur