Nieuwsbrief zondag 20 maart 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

20 maart 2022          3e zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag20 mrt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag20 mrt10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, H. Hartog
Zondag27 mrt10.30 uurEucharistieviering, Samen op weg viering ABG, Gerardus, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag3 apr10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag3 apr10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, M. Berkhout

Beste medeparochianen,

Op zondag 27 maart a.s. en op zondag 15 mei a.s. vinden de eerste twee Samen op Weg-vieringen plaats. Zoals u weet zullen onze twee gemeenschappen, de Anna Bon en de Gerardus, op termijn een nieuwe gemeenschap gaan vormen in de Gerardus Majella. Op weg daarheen willen wij samen vieren, elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

Op zondag 27 maart is de eerste viering in de Gerardus Majella. Let op: van zaterdag op zondag gaat dan de zomertijd in. In de Anna Bon is die dag geen viering.

Op zondag 15 mei is de tweede viering in de Anna Bonifatius. In de Gerardus is die dag geen viering.

Op beide zondagen zijn lectoren uit onze beide kerken bij de viering betrokken. Onder leiding van Ina Kok, dirigent en cantor van het AB-koor, zal voor deze twee vieringen een gezamenlijk koor gevormd worden. Wij hopen op u aanwezigheid bij deze vieringen.

Met vriendelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Vesperviering Hofkerk in de Vastentijd

Datum             : zaterdag 2 april 2022

Thema            : “Behoud de Schepping!”

Programma    : 14.15: koffie en thee in de Hofkerk

  14.30: start van Stiltewandeling vanuit de Hofkerk door Park Frankendael olv Tessa

 Koopmanschap en Uschi Janssen

  15.45: lectio divina olv Gerard Moorman en Ari van Buuren

  16.30: Vesper

De Vastentijd is bij uitstek een periode van bezinning en inkeer, van soberheid en zoeken hoe we God en medemens kunnen dienen. De milieucrisis bedreigt het leven van velen en dwingt ons na te denken hoe we zorg kunnen dragen voor Gods schepping. Om die reden organiseren Hofkerk en ABG-parochies een bezinningsmiddag op 2 april over het thema: ‘Behoud de schepping!’

De middag begint om 14.30 u. met een Stiltewandeling door Park Frankendael. Daarna keren we terug naar de Hofkerk voor een gezamenlijke bezinning op de boodschap van Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus over de schepping. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten met een Vesperviering. Neem de flyer achterin de kerk mee!

U bent van harte welkom in de Hofkerk, Linnaeushof 94 in de Watergraafsmeer.

Bezinningsavonden in Gerardus en AnnaBon

UITNODIGING voor het bijwonen van twee bezinningsavonden in de vastentijd 2022.

31 maart in de Gerardus              20.00 –  21.00 uur: Veronica droogt het gezicht van Jezus

8 april in de AnnaBonifatius   20.00 –  21.00 uur: Jezus ontmoet zijn moeder

Met in het achterhoofd de gebeurtenissen in de wereld richten we ons op het thema “Familie en vrienden” n.a.v. twee staties van de kruisweg waarbij Jezus een ontmoeting heeft, de ene keer met Veronica en de andere keer met Maria.

U wordt uitgenodigd mee te gaan in een meditatie; je in te leven in wat er op het moment van de statie gebeurt; en uiting te geven aan je ervaring, voor jezelf en/of vrijblijvend met de andere aanwezigen.

De begeleiding wordt verzorgd door Tessa Koopmanschap, meestal in samenwerking met Uschi Janssen. Helaas is Uschi deze keer verhinderd.

P.s. De workshop (de spiritualiteit van de kruisweg met schilderen) is nu al twee jaar opgeschort vanwege Covid. Echter staat nog steeds op ons programma! Hopelijk kunnen we deze volgend jaar aanbieden, samen met Uschi en Jaap van der Meij.

Graag tot 1 april (nee, geen grap! Geestigheid mag aanwezig zijn:)

Opgeven bij het secretariaat : abgparochie@gmail.com of telefonisch: 020-6650070 liefst vrijdags tussen 10.00 en 12.00 of per email. Tessa Koopmanschap

Vastenactie 2022

In het kader van de Vastenactie 2022 doen alle parochies in het samenwerkingsverband Clara en Franciscus dit jaar mee aan een special project: het opzetten van een startersfonds voor vrouwen met een beperking in Ghana, gelegen aan de westkust van Afrika.

De band tussen Ghana en Nederland is 200 jaar geleden ontstaan, maar helaas niet op een manier om trots op te zijn.

Duizenden Ghanezen werden door Nederlanders als slaaf verscheept naar Suriname, Curaçao en Brazilië. Diverse forten, waarvan Elmina de bekendste is, zijn daar nog een triest bewijs van. Ghana is tegenwoordig politiek stabiel, maar economisch gaat het slecht; de werkloosheid is hoog. Overheden en ontwikkelingsorganisaties springen bij, maar hebben niet altijd oog èn budget voor mensen met een beperking.

De Vastenactie 2022 wil zich juist voor hen sterk maken, niet alleen door het geven van praktische zorg, maar ook om hen economisch zelfstandig te maken, zodat zij hun respect en waardigheid terugkrijgen, en niet meer hoeven te bedelen.

De Hope of Life Association (HFL) in Accra ontwikkelt vele initiatieven. In 2022 wil men 35 vrouwen met een handicap helpen van hun beroep of vaardigheden te kunnen leven.

Zij willen de vrouwen een training geven, zodat ze zelf een bedrijfsplan kunnen schrijven, en na goedkeuring een micro-krediet kunnen ontvangen om een bedrijfje op te starten.

De vrouwen worden professioneel begeleid en ondersteund tijdens dit traject, en krijgen hulp bij  het openen van een zakelijke bankrekening. Het micro-krediet, een lening, wordt in stapjes terugbetaald.

Andere vrouwen kunnen met dit geld dan weer worden geholpen bij het opzetten van hun bedrijfje.

Wilt u dit project financieel ondersteunen, dan kan dat op de volgende manieren:

*   door een bedrag te storten op de rekening van onze parochie:

     NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. ABG parochie  o.v.v. Vastenactie 2022

*   door geld in een envelop te doen en deze op de collecteschaal te leggen tijdens de

     collectes gedurende de vieringen in de vastentijd. Er liggen witte enveloppen met een sticker

     Vastenactie klaar in de hal/garderobe van de kerk

*   door op de 4e zondag van de Veertigdagentijd (op 27 maart) bij te dragen aan de collecte tijdens de viering; deze zal bestemd zijn voor de Vastenactie.

Alvast onze hartelijke dank! Meer informatie vindt u in de folder van de Vastenactie, die ligt in de hal/garderobe van de kerk. 

Bestemming collecte 20 maart Gerardus Majella en AnnaBon

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Alfred Baarn * Humphrey Denz * Montserrat van den Emster-Ramirez Llort *

Zondag 20 maart  AnnaBon

Overl. fam. Willms-Esselaar * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 20 maart Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur