Nieuwsbrief zondag 20 november 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 20 november 2022          34e zondag door het jaar

Hoogfeest Christus, Koning van Het heelal

Agenda

Zondag20 nov10.30 uurChristus Koning, Eucharistieviering, Anna Bon, P. R. Huysmans
Zondag20 nov10.30 uurChristus Koning, Woord en Communieviering, Gerardus, Diaken Han Hartog
Zondag27 nov10.30 uurEerste Zondag van de Advent  en gezamenlijke feestelijke Eucharistieviering t.g.v. het 40 jarig bestaan van de AnnaBon,  AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag27 nov10.30 uurGerardus, Geen Viering
Zondag 4 dec10.30 uur2e  zondag van de Advent, Eucharistieviering,  AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag 4 dec10.30 uur2e  Zondag van de Advent , Woord en communieviering, Gerardus, Zr. Melina, SSpS

Gedenken 40 jarig bestaan van de Anna Bonifatius locatie in de pastorie van de voormalige Bonifatiuskerk
Op zondag 27 november willen wij gedenken dat de huidige Anna Bonifatiuslocatie 40 jaar in
gebruik is als kerkruimte. Wij doen dit tijdens de viering in de AnnaBon die om 10.30 uur
begint en waarbij pastoor Marianus zal voorgaan. Ook de parochianen van de Gerardus Majella zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

Die dag zal er geen viering in de Gerardus Majella zijn. 

Na afloop van de viering drinken wij koffie / thee met gebak en is er een programma met aandacht voor de mensen en dingen die de afgelopen 40 jaar voorbij zijn gekomen en gegaan.

U bent van harte uitgenodigd op zondag 27 november in de AnnaBon!

Thuisverlof van Zr. Eustokhia

Zr. Eustokhia is afwezig vanaf 26 november 2022 tot en met 2 februari 2023 in verband met thuisverlof naar haar familie in Indonesië.

Tijdens haar afwezigheid zal Zr. Suchita haar vervangen.

Bestemming collecte 20 november AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G *en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Henk Brink * Tiny Klerks – v.d. Meer *

Zondag 20 november  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Martin Stevens * Dick van Schaik *  de heer Mackaay * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 20  november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad- Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest- Elshot * Martin Doest * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur