Nieuwsbrief zondag 20 september 2020

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 20 september 2020         25e zondag door het jaar

Agenda

Woensdag16 sept10.00 uurDoopvoorbereiding, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag20 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag20 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Woensdag23 sept11.00 uurDoopvoorbereiding, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zaterdag26 sept11.00 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag27 sept10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag27 sept10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina SSpS
Zaterdag3 okt11.00 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD

Mededelingen:

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk.

Op 27 september staat een oecumenische gebedsviering in de AnnaBon gepland met ds. G. de Vries, Muiderkerk, en zuster Melina. Vanwege de corona-maatregelen heeft de AnnaBon, waar tussen de 30 – 34 plaatsen in de kerk-ruimte zijn, geen plek om gelovigen van de Muiderkerk te ontvangen. Het pastoraal team heeft de oecumenische viering afgelast. Zr. Melina verzorgt een Woord en Communieviering in de AB.

Secretariaat

Vanaf 25 september-19 september 2020 is Zr. Lili afwezig bij het secretariaat. Zr. Eustokhia zal haar taak overnemen. Op dit moment is Zr. Eustokhia bezig met kerkelijk inburgering in Nijmegen. In verband met dit is het secretariaat geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur in de 2e en 4e week van de maand en op zaterdag om 10.00-12.00 uur in de 1e en 3e week van de maand.

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korteintroductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgende deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar overgeloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs- en levensvragen. Het aantal deelnemers isbeperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Gerardusfeest 11 oktober. Vanwege alle beperkingen in deze coronatijd is het niet mogelijk om het Gerardusfeest te vieren zoals we dat gewend zijn.Een groepje parochianen van de Gerardus Majella denkt na over hoe dit jaar aandacht gegeven zal worden aan het Gerardusfeest.

Bestemming collecte 20 september Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 20 september Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Antoinette Kiebert-de Jong * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 20 september AnnaBon

Uit dankbaarheid 61 jaar verjaardag * Pastor Leo Nederstigt * Ria Panday * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)