Nieuwsbrief zondag 21 april 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 21 april 2019          Paas zondag – Verrijzenis van de Heer

Agenda

Gebeds- en bezinningsgroep op de donderdagavonden.

Na het Paasweekend zal er op donderdag 25 april a.s. GEEN viering zijn.

De eerstvolgende viering van de gebeds- en bezinningsgroep is op donderdag 2 mei a.s.

18.45 uur Stilte

18.55 uur Vesper- en Eucharistieviering.

19.40 uur koffie/thee

19.55 uur bezinningsgesprek

20.30 uur einde.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook kiezen voor een deel van de bijeenkomst. J.G.M. Goes

Joseph Wresinski Cultuur Stichting-Cultuur als wapen tegen armoede.

Uitnodiging voor theatervoorstellingen De OmZieners

Mede namens de RK kerk Amsterdam nodigen wij u, met familie, vrienden en collega’s, uit voor onze theatervoorstelling De OmZieners. Verdere informatie kunt u lezen in de uitnodigingbrieven die achter in de kerk liggen. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019, om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur), Theater de Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam. Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop.

Na deze viering kunt u de uitnodigingbrief mee nemen. Die ligt achter in deze kerk. Dank daarvoor.

Vastenmaaltijden in de Gerardus en de AnnBon met activiteit Toe

De zowel meditatieve als gezellige avonden met heerlijk eten hebben geresulteerd in de productie van prachtige mandala’s, gekleurd of met natuurlijke materialen samengesteld door de aanwezigen.

De creatieve geesten hebben deze en ook hun financiële bijdrage geleverd. Om Flores nog meer te kunnen ondersteunen voor een toekomst met schoon water, hebben de deelnemers besloten hun werk aan u aan te bieden tegen een vrijwillige bijdrage. Daartoe zullen er twee exposities komen, waarbij ze te koop zijn. (vrijwillige bijdrage) In de Gerardus vindt u de werkjes op zondag 21 april en in de AnnaBon op zondag 28 april. We hopen dat u zult genieten van de creativiteit en de schoonheid van de vruchten van deze arbeid. De deelnemers en Uschi en Tessa

Bestemming rondgang collectes 20 en 21 april Gerardus Majellakerk:

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor de onkosten van de Goede week en Pasen

Onze overledenen

Esseline Loni Banda * Leo van der Meij * Eva Behrens * Ama Kaag *

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Gerard Pronk ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Ton Trompert AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Willem Tel AB * Moni Westenbrink AB* Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zaterdag 20 april en zondag 21 april Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Ria Panday * Martin Stevens * Ben Erkamp *

Intenties zaterdag 20 april en zondag 21 april Gerardus Majella

Voor herstel na een operatie * Georgine Doest-Elshot * Pastor Leo Nederstigt *

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Luciën Doest * Martin Doest * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Bernardus de Haas * Roël Eduard Viereck * en voor al onze dierbare overledenen

Maria Magdalena bij Heilig Graf

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-48954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.