Nieuwsbrief zondag 21 april 2024

   De Kleine Samenspraak

Zondag 21 april,  4Zondag van Pasen,  Roepingen zondag
Agenda

Zondag21 april10.30 uur4e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouwman m.m.v. het ABG koor
Zondag21 april11.00 uurOecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, Ijburg. Ds. Marjolein Hekman, Uschi Janssen en Cees de Haan
Woensdag24 april10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag26 april09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag28 april10.30 uur5e Zondag van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag1 mei10.00 uurWoord en Communieviering in de Kastanjehof, Jaap van der Meij
Vriijdag3 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Henk Janssen
Zondag5 mei10.30 uur6e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS m.m.v. het ABG koor

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Tijdens de Vasten hebben wij dit jaar geld ingezameld voor het project Schoon water op West-Timor. 
In sommige afgelegen dorpen op West-Timor is gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. Met het geld dat wij ingezameld hebben gaat de lokale parochie samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.
De opbrengst voor ons vastenactieproject is € 1803,–, waarvan € 500,– is ingezameld door de kinderen. Een heel mooi bedrag!

Namens de parochie van West-Timor wil ik u van harte bedanken voor uw gulle bijdragen!
Namens het locatiebestuur Paul Proost

Cursus Groen geloven in Mokum – Eco-theologie in de Amsterdamse context.

De cursus is een zoektocht naar veranderingen in denken en theologie; hoe anders kijken we nu naar natuur, aarde, schepping, God en de mens.

Ook praktische en ethische vragen komen aan de orde; wat laat en doe jij om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden? En is er nog een gesprek mogelijk tussen stad en platteland over de gevolgen van klimaatverandering? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren? Hoe ziet zo’n gemeenschap waar duurzaamheid centraal staat er uit?
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die bij Amsterdamse kerken betrokken zijn en die niet specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in de kerk werken.

  • Begeleiding: Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja
  • Wanneer: woensdag 10 april, 17 april en 24 april
  • Tijd: 20.00-22.00 uur
  • Waar: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam – ihk van Leerhuis Amsterdam voor zinvol samenleven.

Oecumenische viering Binnenwaai 21 april 2024

Op zondag  21 april is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2.   IJburg.

Filmavond op 5 juni 2024

Op woensdag  5 juni 2024 organiseren wij een filmavond in het kader van het effect op klimaat verandering . De titel is “The Letter”. De aanvang is 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur met een tussenpauze voor een kopje thee of koffie. Wij hopen u te verwelkomen op 5 juni aanstaande.

Bestemming collecte 21 april 2024 ABG-parochie.

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.
Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 
Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB * Franta Wijchers AB* Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G *  Vivian Ameerun G* en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Christiaan Looijen (Kastanjehof) *

Intenties 21 april  2024 ABG-parochie

Dick van Schaik * Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur