Nieuwsbrief zondag 21 januari 2024

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 21 januari 2024        3e zondag door het jaar

Week van gebed voor eenheid

Zondag21 jan10.30 uurOecumenische gebedsviering Gerardus Majella, Eltheto+ Muiderkerk, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD, M.v. Laar Eltheto-kerk/Muiderkerk, Ds. G. de Vries, m.m.v. het ABG-koor.
Zondag21 jan11.00 uurOecumenische gebedsviering in de Binnenwaai, Ed pelsterpark 2, op Ijburg, Ds Marjolijn Hekman en Cees de Haan
Woensdag24 jan10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag26 jan09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag28 jan10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Zondag4 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag, m.m.v. het ABG-Koor
Zondag11 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Beste medeparochianen,

Met uw bijdragen aan de actie voor de Voedselbank hebben wij 8 dozen kunnen vullen!

Een mooi resultaat dat ten goede komt aan mensen die een helpende hand goed kunnen gebruiken.

Veel dank voor uw bijdragen!

Locatiebestuur, Paul Proost

Huispaaskaarsen

In de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2024.

Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk zondag 18 februari 2024 door u besteld worden bij Jan van der Pol.

Wij willen u er wel op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD, de kinderen van de ABG-parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hiervoor. U mag direct contact opnemen met mij op dit whatsappnummer: 06-4895 4567 of via de email van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bestemming collecte  21 januari 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties 21 januari 2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Joop Stam * Dick van Schaik * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Prakash Dalloesingh * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur