Nieuwsbrief zondag 21 maart 2021

De Kleine Samenspraak


Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 21 maart 2021          5e Zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag21 mrt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag21 mrt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Ari van Buuren
Woensdag24 mrt09.00 uurEucharistieviering met boeteviering in de Anna/Bonifatius
Vrijdag26 mrt09.00 uurEucharistieviering met boeteviering in de Gerardus

Rooster goede week en Pasen

 AnnaBonGerardus
28 mrt 2021 Palmzondag10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding P. Yan Asa SVD10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding P. R. Huysmans
1 april 2021 Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering te herdenking van het laatste Avondmaal P. Edmund Owusu SVD
2 april 2021 Goede Vrijdag15.00 uur Kruisweg Peter Commandeur15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen   19.00 uur Avondplechtigheden o.l.v. parochianen met kruisverering en bloemenhulde waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen
3 april 2021 Paaszaterdag19.00 uur Paaswake P. Edmund Owusu SVD  Geen Paaswake
4 april 2021 Hoogfeest van Pasen10.30 uur Eucharistieviering P. James Arul SVD10.30 uur Eucharistie viering P. Edmund Owusu SVD
5 april 2021 Tweede Paasdag10.30 uur Eucharistieviering P. Marianus SVD  Geen viering

Toelichting bij de vieringen in de Goede Week

Witte Donderdag

  • De Witte Donderdagviering in de Gerardus is om 19.00 uur (i.p.v. om 19.30 uur)
  • In tegenstelling tot eerdere berichten o.a. in de Saamhorig, is er dit jaar geen viering op Witte Donderdag ’s avonds in de kapel van het OLVG. Vanwege de coronapandemie mogen daar geen vieringen gehouden worden.

Goede Vrijdag

  • Beginnen de Avondplechtigheden in de Gerardus om 19.00 uur (i.p.v. om 19.30 uur)
  • In tegenstelling tot wat in de Saamhorig staat zijn er geen Avondplechtigheden in de Anna Bon.

Paaswake

  • De Paaswake begint op zaterdag 03 april in de AnnaBon om 19.00 uur  (i.p.v. om 21.00 uur)

Alle bovenstaande vieringen duren niet langer dan 1 uur, zodat iedereen tijdig naar huis kan i.v.m. de avondklok. Het is de bedoeling dat u zich voor iedere viering apart aanmeldt. Hartelijk dank.

Goede vrijdagavond in de Gerardus

Op Goede Vrijdag is er een avondviering in de Gerardus. Juist in deze Coronatijd krijgt deze viering een extra dimensie. Wij leggen God voor wat er in ons leeft aan pijn, zorgen en verdriet. Als er één is die met de lijdende en bedroefde begaan is, is het Jezus wel. Om onze intenties een plaats te geven in deze viering liggen er vanaf zondag 21 maart in de garderobe van de Gerardus kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De beschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje in de garderobe doen. Uw gebeden zullen in deze viering aan God worden aanbevolen.

Mocht u zelf niet willen of kunnen komen geef het dan aan een ander mee. Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten. In dezelfde viering kunt u ook, als u dat wilt, bloemen neerleggen bij het kruis als uiting van eerbied en/of uw eerbied met een (kniel) buiging, handkus of ander gebaar tot uiting brengen. We zullen daarbij evenwel rekening moeten houden met de afstandsregels.

De neergelegde bloemen zullen later worden geschikt en deel uitmaken van de paasversiering. Goede Vrijdag wordt op deze wijze verbonden met Pasen. Na het kruis volgt de Opstanding.

Wij hopen op een inspirerende viering. Ben Dieker

Avond van Barmhartigheid

Welkom bij de avond van Barmhartigheid op 23 maart 2021 in de parochie van de H. Urbanus te Duivendrecht; Rijsstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht. De programma’s begint om 18.30 met zang, toelichting op de avond, getuigenis, afwisselend programma en er is mogelijkheid ontvangst sacrament van verzoening. Maximum 30 bezoekers. Meer informatie en aanmelden via 020-60007762 info@urbanusduivendrecht.nl

Avond van de Martelaren online

Tijdens deze bijzondere avond van de Martelaren op vrijdag 26 maart 2021 komen we online samen om hen- en anderen die in 2020 zijn vermoord vanwege hun geloof. Meer informatie: Kerkinnood.nl/martelaren

Bestemming collecte 21 maart 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen Nanda Graanoogst *

Zondag 21 maart AnnaBon

Dick Helman * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 21 maart Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur