Nieuwsbrief zondag 21 mei 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 21 mei 2023     7e zondag van Pasen

Agenda

Zondag21 mei10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater H. Janssen
Zondag21 mei10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Peter Commandeur
Zondag28 mei10.30 uurPinksteren, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag28 mei10.30 uurPinksteren, Eucharistieviering, Gerardus, P. F. Mulders
Maandag29 mei10.30 uur2e Pinksterdag, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Maandag29 mei10.30 uur2e Pinksterdag, Gerardus, Geen Viering

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Op 04 juni a.s. is de volgende Samen op weg viering en dan in de Gerardus Majella kerk. Die dag is de Anna Bonifatius gesloten.

Wij willen u van harte uitnodigen voor deze gezamenlijke viering in het kader van het samengaan van onze 2 kerklocaties en het vormen van één nieuwe ABG-gemeenschap.

Op 18 juni is er de jaarlijkse Clara en Franciscus viering, dit keer in het gebouw van de Graankorrel: de Drie Stromen, vlak bij metrostation Reigersbos. Binnen ons samenwerkingsverband zijn die dag alle andere locaties gesloten, dus ook de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella kerk.

Hartelijke groet,  namens het locatiebestuur,  Paul Proost

In memoriam pastor Gerard de Wit

Opnieuw is een parochiezoon van de Gerardus Majella ons ontvallen. Pastor Gerard de Wit is op 15 mei op 94 jarige leeftijd in de Bilt overleden. Pastor Gerard was bijna 69 jaar priester.

Hij groeide op in de Indische Buurt en is priester gewijd op 12 juni 1954. De dag erna deed hij zijn eerste mis in de grote Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein.

Gerard woonde met zijn ouders en zijn twee broers en vijf zussen in de Balistraat op nummer 123. Later verhuisden zij naar de Borneostraat 34 ‘’. Het hele gezin was kerkelijk zeer actief.

Pastor de Wit heeft een grote staat van dienst. Zo was hij pastor in Nes aan de Amstel, IJmuiden, Alkmaar, De Kwakel en Wijk aan Zee, Deken van de Zaanstreek, Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs in het Bisdom Haarlem-Amsterdam, hoofdaalmoezenier van Justitie in Den Haag. Na zijn pensionering was hij nog jaren lang pastor van de Sint Maartenskerk te Maartensdijk. Hij was daar zeer geliefd en heeft de parochie met zijn geestkracht nieuw leven ingeblazen. Zijn motto was: Kerk ben je samen. Parochianen kregen grote verantwoordelijkheid en werden door hem in hun kracht gezet ten dienste van de hele geloofsgemeenschap.

Tot in zijn laatste dagen bleef hij schrijven. Hij deelde zijn geloof, zijn visie op kerk en samenleving en zijn mijmeringen  graag met anderen. Veel boeken staan op zijn naam.

Pastor Gerard de Wit was ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De afscheidsviering van Pastor Gerard de Wit was op zaterdag 20 mei. Hij is begraven in Maartensdijk waar hij zich erg thuis voelde en omringd werd door lieve mensen.

Moge hij rusten in vrede bij de Heer.

Ben Dieker

Beste medeparochianen,

Wekelijks werd bij onze zieken tijdens de voorbeden de naam van mevrouw Bunck genoemd. Eind vorige week ontving het secretariaat het bericht dat zij is overleden.

Mevrouw Bunck, volledige naam Cornelia Wilhelmina Bunck-Hoeding, roepnaam Cora, werd op 14 maart 1930 geboren in Amsterdam. Op 04 mei j.l. is zij overleden in Diemen.

In de periode dat zij in het Flevohuis woonde bezocht zij de Gerardus Majellakerk.

Vanuit het Flevohuis is zij verhuisd naar zorgcentrum Berkenstede in Diemen.

Op ziekenzondag werd vanuit onze parochie altijd door een van onze vrijwilligers een attentie bij haar gebracht.

Op maandag 15 mei vond de uitvaartmis plaats in de Sint Petrus’ Banden kerk in Diemen.

In de komende weken zullen wij haar naam noemen bij onze overledenen en vragen wij God dat zij bij Hem thuis mag zijn.

Namens het locatiebestuur,

Paul Proost

Rozenkransgebed in de meimaand

In de meimaand is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Verloting oude Paaskaarsen

De verkoop van lootjes voor een van de 3 oude Paaskaarsen is boven verwachting verlopen; alle 150 lootjes zijn verkocht!

Op 1e Pinksterdag, zondag 28 mei, na de mis, vindt de trekking plaats in de Anna Bon.

Neemt u uw lootjes dan mee naar de kerk?

De opbrengst, ca. 80 euro, ga ik dinsdag 30 mei overhandigen aan de zusters en

paters van Kiemkracht.

Kathy Hoogenboom

Bavodag

De dag voor alle vormelingen en tieners

Ja, het is weer zover: de Bavodag komt eraan! Je bent welkom op zaterdag 17 juni vanaf 10.00 uur , in de Bavokathedraal op de Leidsevaart in Haarlem. Geloof, vreugde en samenzijn staan centraal deze dag. Samen maken we er een super dag van. Mis het niet!

Aanmelden info : www.jongekerk.nl of www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

De Keti Koti Dialoogtafel in de Muiderkerk

Net als vorig jaar willen we met een aantal bewoners van het Willem Drees-Oostpoort op 1 juli in de ochtend naar de Keti Koti Dialoogtafel in de Muiderkerk gaan. Vorig jaar gingen we met 4 bewoners en 4 vrijwilligers. Misschien zijn er mensen uit de ABG parochie die ook naar deze bijeenkomst gaan en bewoners(vaak rolstoel gebonden) willen vergezellen op deze ochtend. Misschien denkt u: ach, dat zou ik ook eens kunnen doen naar de dialoogtafel gaan en ik zou ook wel eens kennis willen maken met een bewoner van het zorgcentrum. Dan heeft u nu de kans om dit te doen. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt u melden bij Marga Berkhout, geestelijk verzorger, onder vermelding van uw telefoonnummer en uw naam. Haar emailadres is: marga@marga-bruno.nl

Bestemming collecte  21 mei  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Pastor Henk Vermunt * Pastor Gerard de Wit * mevr. Cora Bunck-Hoeding  *

Intenties 21 mei 2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 21 mei 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur