Nieuwsbrief zondag 21 november 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

21 november 2021              34ste zondag door het jaar

Hoogfeest Christus, Koning van het heelal

Agenda

Zondag21 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag21 nov10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman
Zondag28 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag28 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Henk Janssen

Mediteren in de Advent via de Zoom

We zijn in de ABG gewend om in de Advent enkele meditatieve bijeenkomsten te houden rond de Bijbellezingen. Met het oog op Corona is het veiliger om dit te doen via een zoom sessie. De eerste sessie gebeurt op donderdagavond 2 december om 19.30 uur onder leiding van Jaap van der Meij. De tweede sessie valt op donderdagavond 16 december onder leiding van Cees de Haan, op dezelfde tijd. Het is fijn wanneer U vijf minuten van tevoren de link opent en contact maakt. Als U mee wilt doen, is het nodig dat U zich aanmeldt bij het parochiesecretariaat. Uiterlijk twee dagen van tevoren. Dan ontvangt U een mail met de link. Namens de Pastoraatsgroep ABG Jaap van der Meij

Gerardus Kalenders 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop. De prijs is dit jaar € 8,50

Bestemming collecte 21 november 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 21 november AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Nanda Graanoogst * Remilia Marchena * Ari en Lena van Leeuwen * Fam. de Heus * Jan en Bep van der Burg * Mevr. Boers * Jo de Jong * Tiny Vogelenzang * Miny Balder * Ria Panday * Ben en Bep Erkamp * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 21 november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo

Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur