Nieuwsbrief zondag 22 maart 2020

 De kleine Samenspraak    

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 22 maart  2020   4e zondag van de veertigdagentijd

Geen publieke liturgische vieringen t/m tweede Paasdag

Bisdom Haarlem-Amsterdam, gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2020

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de volledige tekst van het bericht van de bisschoppen: zie de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Dus vanaf zondag 15 maart t/m maandag 13 april 2020 is geen vieringen in de ABG parochie.

Maar wel de dagelijkse vieringen gaan gewoon door (Woensdag, om 09.00 uur in de AnnaBonkerk en Vrijdag om 09.00 uur in de Gerardus Majellakerk). Verder ontwikkeling hangt van de situatie af.

Donderdagavond viering

In verband met de ontwikkeling van het coronavirus en maatregelen van Bisdom Haarlem-Amsterdam hebben we besloten dat we geen viering op donderdagavond vanaf donderdag 26 maart t/m 13 april 2020. Verder ontwikkeling hangt van de situatie af.

Vastenactie

Mindoro is een eiland in de Filipijnen opgedeeld in twee provincies: Oriental en Occidental Mindoro.

Ons VastenProject 2020 richt zich op Roxas, in Oriental Mindoro. Hier wonen de Mangyans, een inheemse volk dat bestaat uit 8 etnische groepen met een eigen naam, taal en gewoontes.

In Roxas werken onze zusters SSpS en onze paters SVD samen aan de ontwikkeling van  drie etnische groepen: Hanunoo, Bangun en Tao Buhid, met nadruk op het onderwijs. Zoals pater Ewald Dinter SVD het  zegt: “Onderwijs zal hen bevrijden“. 

Het doel van dit project is de alfabetisering van de jeugd in de leeftijd van 12 – 18 jr. op de Roxas Middelbare School. Momenteel worden 17 jongens en 21 meisjes met dit project bereikt. Om alfabetisering te stimuleren hebben de SSpS en de SVD een internaat gebouwd: de San Mariano Formation House. De jongeren wonen er van maandag t/m vrijdag. In het weekend gaan ze naar hun eigen huis/familie ver weg in de bergen. 

De opbrengst van de inzameling is bedoeld voor het internaat: voor de maaltijden, schoolbenodigdheden en andere onkosten zoals activiteiten op school. Er zijn drie maaltijden per dag en volgens de zusters die daar werken kost het hen 500 euro per maand voor de hele groep. 

Het geld dat ingezameld wordt door de locaties Anna Bonifatius, Gerardus Majella en de Urbanus gaat naar bovenstaand project. U kunt zelf uw donatie overmaken op NL 23 INGB 0003872331 (ABG parochie bankrekening) t.n.v vastenactie2020. Zuster Melina SSpS

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 22 maart Anna-Bonifatius

Dick Helman * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt * Cor en Toos Molenaar *

Zondag 22 maart Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.