Nieuwsbrief zondag 22 oktober 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 22 oktober  2023        29e zondag door het jaar

Missiezondag

Agenda

Zondag22 okt10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag22 okt10.30 uurGezamenlijke Viering ABG,Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag29 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag29 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Diaken Han Hartog
Woensdag1 nov09.00 uurAllerheiligen, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag1 nov09.00 uurGerardus, Geen Viering
Donderdag2 nov19.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Donderdag2 nov19.30 uurAllerzielen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag5 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Diaken Han Hartog
Zondag5 nov10.30 uurEucharistievieiring, Gerardus, P. Ruud Huysmans

Mededelingen

Ter nagedachtenis aan Peter van Gelder 02.12.1956 – 14.10.2023

Afgelopen zondag hoorden wij in de AnnaBonifatius van het overlijden van Peter van Gelder. Er ging een schok door de kerk toen dit trieste nieuws bekend werd gemaakt.

Wat triest! Veel te jong! Net na zijn pensionering!

Toen zijn eigen kinderen nog jong waren hielp Peter, als enige vader, mee met de Kindernevendienst. Bij het jaarlijkse kerstspel was hij de verteller. Hij deed dat met veel enthousiasme. Hij was een echte Amsterdamse rasverteller! Ook is hij jarenlang parochiesecretaris geweest. Peter was ook onze buurman: hij was conciërge op de Barbaraschool aan het Eikenplein, geliefd bij ouders en kinderen.

Op een dag kwam een vader zijn kind naar school brengen. Toen hij Peter zag vroeg hij: “Bent u die meester die ons het Kerstverhaal vertelde?”.

In de afgelopen maanden heb ik veel met Peter samengewerkt i.v.m. de overdracht en de verkoop van de school. Zo leidde Peter op een dag twee makelaars en mij rond. Hij kende elke ruimte en elke trap en vertelde enthousiast over “zijn gebouw” en de mogelijkheden ervan. Een betere rondleiding hadden wij ons niet kunnen wensen!

Wij zijn onze kerk aan het leegruimen. Daar hoort ook bij dat wij de gedachteniskruisjes, die in de Mariakapel hangen, aan de familie van de overledenen willen geven. Peter had laten weten dat hij graag het kruisje van zijn zoon Petuël wilde hebben. Op een ochtend kwam hij het halen. Hij vroeg mij of ik het kruisje voor hem van de muur wilde halen en het hem wilde geven. Dit moment van overdracht maakte grote indruk op mij; het ontroerde ons beiden.

Namens de AnnaBonifatius-gemeenschap wil ik Joke, Peters’ vrouw en Ayla, zijn dochter condoleren met dit grote verlies en hun kracht, troost en sterkte toewensen.

Op de homepage van de ABG kunt u de rouwcirculaire lezen.

Paul Proost, voorz. locatiebestuur AnnaBonifatius – Gerardus Majella locatie

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.

Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.

Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen.

U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070.

E-mail: abgparochie@gmail.com

Inmiddels zijn er 4 aanmeldingen binnengekomen. Deze vier en eventuele andere gegadigden, nodig ik uit om op zondag 26 november a.s. om 12.15 uur bijeen te komen in de AnnaBonkerk om met elkaar kennis te maken en onze verwachtingen over en weer uit te spreken.

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Het tabernakel in renovatie

In de rubriek “Historie” op deze website vind u een lezenswaardig artikel van Ben Dieker over de oorsprong en betekenis van het tabernakel dat in de bidkapel van de Gerardus staat. Dit tabernakel wordt in de komende weken deel voor deel gerestaureerd. Een mooie aanleiding om hier bij stil te staan.

Zo wordt dit prachtig en  historisch kunstwerk behouden voor de toekomst.

Rozenkransgebed in de oktobermaand

In oktober is er weer gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

In de AnnaBonifatius zal er woensdag 1 november ‘ s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn.

In de Gerardus Majella zal er donderdag 2 november ‘ s avonds om 19.30 uur een eucharistieviering zijn.

In beide vieringen gedenken wij onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars.

U bent van harte welkom.

HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

– zondag 5 november 2023 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

Ds. Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken, zal tijdens de herdenkingsdienst de overweging verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Gerarduskalender 2024

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans

de Gerarduskalenders 2024 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,75

Bestemming collecte 22 oktober 2023  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * meneer ’t Zand  G * en voor degenen die hen verzorgen

Overledenen

Peter van Gelder * Murvin Banket *

Intenties zondag 22 oktober  2023 AnnaBon

Marca Wolterbeek * Pastor Leo Nederstigt *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 22 oktober  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur