Nieuwsbrief zondag 23 april 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 23 april 2023          3e zondag van Pasen

Agenda

Zondag23 april10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag23 april10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag30 april10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag30 april10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Op zondag 16 april willen wij u in de AB en op zondag 23 april in de GM, aansluitend aan de viering,
informeren over de stand van zaken t.a.v. het traject om te komen tot de keuze van een centrumkerk binnen ons Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Wij hebben hier al over gesproken op onze parochiemiddag.

Het verslag van de parochiemiddag vindt u op de interpagina van onze parochie, met als titel:” Derde bulletin Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap; verslag van de parochiemiddag op 10.12.2022.”
Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang in het proces om tot een nieuwe ABG-
gemeenschap op de locatie Gerardus Majella te komen. Wij doen dit op 2 locaties om onze oudere parochianen niet te belasten met een extra reis.

Met hartelijke groet,  namens het locatiebestuur, Paul Proost

Beste parochianen,

Hiermee informeer ik u dat ik vanaf 01 april 2023 niet meer actief ben in het locatiebestuur.

Ik ben vanaf 2010 actief betrokken geweest; eerst als bestuurssecretaris en na de start van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus als lid van het locatiebestuur. Dit heb ik met veel liefde en passie gedaan! De taak als locatiebestuur kan ik helaas niet meer goed combineren met mijn intensief-drukke betaalde baan. In goed overleg met het locatiebestuur heb ik na lang wikken en wegen dit besluit genomen. Ik blijf als vrijwilliger wel actief en betrokken bij onze parochie.

Lieve groeten,

Astrid Ameerun-Sedoc

Beste Astrid,

Namens het locatiebestuur en de parochianen van de Anna Bonifatius – Gerardus Majella parochie wil ik bedanken voor je jarenlange inzet. Je bent steeds een betrokken bestuurslid geweest met oog voor wat leeft binnen de parochie. Ook danken we voor je voor deskundige inbreng o.a. op het gebied van het vrijwilligersbeleid.

Met hartelijke groeten,

Paul Proost, voorzitter locatiebestuur ABG-parochie

Kledinginzameling

Dit jaar is er weer de kledingzamelingactie van Sam’s kledingactie voor mensen in nood. Dit jaar is voor de gezondheidszorg voor moeder en kind in Ethiopië verbeteren bestem. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren in de AnnaBonkerk: Tweede  Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam en Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam op 29 april 2023 van 10.00 uur-12.00 uur. Hartelijk dank voor uw donatie.

Rozenkransgebed in de meimaand

In de meimaand is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Uitnodiging 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio

Van harte nodigen we u uit voor de 55e verjaardag van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Al vanaf haar ontstaan in 1968 in Rome zet Sant’Egidio zich in voor kwetsbare en arme mensen, door in een geest van vriendschap met hen op te trekken en door te werken aan vrede in de wereld, vanuit de inspiratie van het evangelie. Ook in verschillende steden in Nederland draagt Sant’Egidio bij aan de leefbaarheid en menselijkheid van de stad.

We zijn dan ook dankbaar voor een geschiedenis van 55 jaar nabij zijn aan mensen die op straat leven, ouderen, kinderen, vluchtelingen en migranten en gevangenen. We hopen iedereen die  Sant’Egidio een warm hart toedraagt te verwelkomen om dit met ons te vieren.
 

Wij nodigen u daarom van harte uit op 
zondag 14 mei 2023 om 15.00 uur
bij de eucharistieviering uit dankbaarheid 
waarin mgr. Hans van den Hende zal voorgaan
in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 in Amsterdam.

Ook bent u welkom bij de aansluitende feestelijke receptie
die rond 16.30 uur begint inhet Huis van Sant’Egidio,
Waterlooplein 205, Amsterdam.


Een bericht van uw komst wordt op prijs gesteld.  
info@santegidio.nl of 020 2331522

Bestemming collecte  23 april  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Dora Ribeiro

Intenties 23 april  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 23 april 2023 Gerardus Majella

Om Gods Zegen voor moeder Ilse voor haar 88e verjaardag en om bescherming voor haar gezondheid * Josephina Dieker-Sloot * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Voor overleden vader Sinester en voor Prakash Dalloesingh * Om genade voor Sharla Dalloesingh en voor de ziele rust van haar overleden partner Steve Vincent Koornaar * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur