Nieuwsbrief zondag 23 februari 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 23 februari 2020                  7e zondag door het jaar

Agenda

Aswoensdagvieringen

Op Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Er is dan om 9.00 uur een Eucharistieviering met aswijding in de Anna/Bonifatius. En ‘s avonds om 19.30 uur viering met aswijding in de Gerardus Majella. Wilt u uw oude palmtakje meenemen?

De spiritualiteit van de Kruisweg

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg. Onderweg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar om verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving.

De eerste avond kijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de kunst  om ons op ideeën te brengen en doen we de praktische voorbereiding: verdeling van de staties en het maken van een schets. 

Op de tweede avond worden de staties geschilderd. 

Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en wordt een viering voorbereid. 

Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin. Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers. 

Aan de activiteit gaat een vasten  maaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. En staat open voor iedereen. Uw bijdrage is voor de vastenactie. Voor de maaltijd geeft iedereen die mee eet zich op bij het parochiesecretariaat: abgparochie@gmail.com en of telefonisch: 0206650070 (Om 19.00 gaan de deelnemers aan het schilderproject verder in besloten kring.) Names de begeleiders Tessa Koopmanschap

Vastenactie

Mindoro is een eiland in de Filipijnen opgedeeld in twee provincies: Oriental en Occidental Mindoro. 

Ons VastenProject 2020 richt zich op Roxas, in Oriental Mindoro. Hier wonen de Mangyans, een inheemse volk dat bestaat uit 8 etnische groepen met een eigen naam, taal en gewoontes.

In Roxas werken onze zusters SSpS en onze paters SVD samen aan de ontwikkeling van  drie etnische groepen: Hanunoo, Bangun en Tao Buhid, met nadruk op het onderwijs. Zoals pater Ewald Dinter SVD het  zegt: “Onderwijs zal hen bevrijden“. 

Het doel van dit project is de alfabetisering van de jeugd in de leeftijd van 12 – 18 jr. op de Roxas Middelbare School. Momenteel worden 17 jongens en 21 meisjes met dit project bereikt.

Om alfabetisering te stimuleren hebben de SSpS en de SVD een internaat gebouwd: de San Mariano Formation House. De jongeren wonen er van maandag t/m vrijdag. In het weekend gaan ze naar hun eigen huis/familie ver weg in de bergen. 

De opbrengst van de inzameling is bedoeld voor het internaat: voor de maaltijden, schoolbenodigdheden en andere onkosten zoals activiteiten op school. Er zijn drie maaltijden per dag en volgens de zusters die daar werken kost het hen 500 euro per maand voor de hele groep. 

Het geld dat ingezameld wordt door de locaties Anna Bonifatius, Gerardus Majella en de Urbanus gaat naar bovenstaand project. U kunt zelf uw donatie overmaken op NL 23 INGB 0003872331 (ABG parochie bankrekening) t.n.v vastenactie2020. Zuster Melina SSpS

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2020. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2020 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden. 

Joke van Wees

Activiteiten die binnenkort plaatsvinden in Heiloo-Heiligdom O.L.V. ter Nood en Grootseminarie St. Willibrord-Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Kisi musical, oriëntatieweekend Seminarie en Tienerkamp

Zondag 23 februari Kisi musical “Spector”
Vrijdag-zondag 6-8 maart Oriëntatieweekend seminarie St. Willibrord
Maandag-vrijdag 6-10 Juli Tienerkamp Breakout

Bestemming collecte 23 februari Gerardus Majella:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor het Bisdomblad Samenkerk.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Maria v. Voorst-Korsman* Dick Helman *

Zondag 23 februari Anna-Bonifatius

Ria Panday * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 23 februari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Marcia Abdelgawad Hasselbaink *  en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.