Nieuwsbrief zondag 23 januari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

23 januari 2022        3e zondag door het jaar

Bidweek voor de eenheid van de Christenen

Agenda

Zondag23 jan10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag23 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag30 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag30 jan10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Yan Asa, SVD

Zoom sessie over de Synode 2023

Voor de toekomst van de kerk in onze regio van Clara en Franciscus zijn drie vragen van groot belang: Hoe zijn wij gemeenschap? Hoe geven vorm aan de participatie van zoveel mogelijk gelovigen met hun diverse belevingen en talenten? Hoe zien wij onze opdracht als kerk in onze directe omgeving? Het is niet toevallig dat paus Franciscus deze drie vragen heeft uitgekozen als thema voor de bisschoppensynode in 2023. Wereldwijd zullen veel katholieken met deze vragen bezig zijn. Maar het leuke is dat deze vragen tegelijk over de praktijk in onze eigen situatie gaan, Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Het Locatiebestuur en de Pastoraatgroep van de ABG parochie willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij de voorbereiding op de synode van 2023 over het thema Gemeenschap– Participatie – Missie.

Vanwege de Corona epidemie kan dit niet gebeuren via fysieke bijeenkomsten. We willen daarom gebruik maken van zoom sessies. Om praktische redenen willen we dit doen via bestaande contactgroepen of werkverbanden in de parochie. We denken daarbij aan:

– Het Annabon-koor, via Ina Kok

– De Stadsmonniken, m.m.v. Joop Goes

– De zoom-groep van de Advents-meditatie , m.m.v. Uschi Jansen

Ook andere groepen zijn mogelijk. Maar deze namen zijn nog niet bekend op dit moment.

De leden van deze groepen worden benaderd via hun groepsleider. Niemand is verplicht om deel te nemen, maar wel van harte uitgenodigd. De groepsleider kiest dag en uur van de zoom sessie. Materiaal wordt tijdig toegezonden via de email.

Beste lezer, misschien heeft u belangstelling voor dit onderwerp, maar bent u geen lid van de genoemde groepen. Dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Als u een voorkeur heeft, mag u zeggen bij welke groep u wilt aansluiten. Op de website van de ABG parochie verschijnen de data en aanvangstijden. Dit kan u helpen om een groep te kiezen.

De bijeenkomsten worden uiterlijk midden februari gehouden, omdat er ook tijd moet zijn voor de rapporteurs om een kort verslagje te schrijven. We hopen dat we ondanks Corona op deze manier toch met elkaar van gedachten kunnen wisselen over dit belangrijke thema.

Namens de pastoraatsgroep ABG, Jaap van der Meij.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 23  januari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Marjo van Dalsum (Tante van Thijsje van de Rest) *

Zondag 23  januari AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 23  januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur