Nieuwsbrief zondag 23 juli en zondag 30 juli 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 23,30 juli 2023      16e zondag door het jaar

17e zondag door het jaar                        

Agenda

Zondag23 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Hans Mesdag
Zondag23 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag30 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Frans Mulders, SMA
Zondag30 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag6 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag6 aug10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag13 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag13 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde

Mededelingen

Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hierover. U mag direct contact opnemen met mij naar dit whatsappnummer: 0648954567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD

Bestemming collecte  23,30  juli  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Voor een spoedig herstel na de Knie-operatie van Pater Bert Wooning, SVD ABG *

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Humphrey Blomhof * Max Stal *

Intenties zondag 23 juli  2023 AnnaBon

Overl. fam. Kolhoff-Frankemolen * Pastor Leo Nederstigt  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 23 juli 2023 Gerardus Majella

Overleden ouders Kiebert – de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties zondag 30 juli  2023 AnnaBon

Marca Wolterbeek * Pastor Leo Nederstigt  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 30 juli 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba  * Jan Stokvis * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties vrijdag 4 augustus 2023 Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

UITNODIGING

SYMPOSIUM: WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Kunnen wij naar het voorbeeld van pater Bernard Van Klaarwater en andere geloofshelden groepen van verschillende komaf en religie met elkaar verbinden? Daarover gaat het symposium op 16 september in de Johannes de Doperkerk te Hoofddorp.

De organisatie ligt in handen van Marianne Visser van Klaarwater uit Haarlem. Zij is een volle nicht van pater en martelaar Bernard van Klaarwater ((Baarn, 2 februari 1896 – Bismarckzee, 18 maart 1943). Haar biografie over hem verscheen op 13 september 2022. De publicatie kreeg als titel: ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ Op 27 september schenkt zij dit boek aan de paus persoonlijk.

Bernard van Klaarwater

Pater Bernard van Klaarwater kwam in 1923 naar het eiland Manus in de Bismarck Archipel. Sinds 1913 stond daar een politiepost voor het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd. Elkaar vijandig gezinde stammen liet hij samen een kerk bouwen. Zo raakte men met elkaar verbonden. Haat maakte plaats voor liefde tot God en mens. ‘’Mijn oom toonde geen angst in dit uiterst gevaarlijke missiegebied. Hij zag deze woeste mensen als zijn gelijke en toonde zijn liefde voor juist dit volk. Daarom zagen de Papoea’s hem als een van hen’’, zegt Marianne. Nu stelt zij de vraag: ‘’hoe kunnen mijn oom en andere geloofshelden ons inspireren tot meer verbondenheid? Ligt hier soms een taak voor een missionaire kerk?’’

Programma

Het programma begint om 13 uur en duurt tot ongeveer 16:30. Om 16.45 begint een pontificale mis met bisschop Mgr.Dr. J.Hendriks ter nagedachtenis aan Bernard van Klaarwater. Dit onder begeleiding van het Indonesische koor Maranatha. Het programma bestaat uit lezingen/PowerPoints over:

– Pater Bernard van Klaarwater, hoe hij liefde en verbondenheid bracht in een door haat en polarisatie verscheurde wereld. Marianne Visser van Klaarwater, een volle nicht van Bernard.

– Geloofshelden in Oekraïne; Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Tijdens de pontificale mis worden donatieformulieren uitgedeeld voor priesters en religieuzen in Oekraïne.

Pauze

– Majoor Bosshardt; over wie ze was als mens en haar liefde voor verslaafden, daken thuislozen, prostituees; Riny Reiken vertelt hierover als voormalig eigenaresse van Proeflokaal In de Olofspoort aan de rand van de Amsterdamse wallen

– Titus Brandsma: zijn leven en visie; door Prof. Dr. Inigo Bocken;, biograaf van Titus Brandsma;.

– Geloofshelden en pioniers achter het vroegere IJzeren Gordijn; over trouw blijven. Rob Mascini. Als medewerker en president van het Internationaal Diaconaatscentrum bezocht hij geestelijken achter het voormalig IJzeren Gordijn.

 – Pauze

-Verbondenheid en de missionaire taak van de kerk.

Panelgesprek met Jacques Maes (secretaris generaal van Pro Petri Sede Benelux), Rob Mascini en Peter Broeders o.l.v. dagvoorzitter” Gemma Crijns, arts en mede-initiator maatschappelijk verantwoord ondernemen (Nijenrode en Amnesty International).

– Pontificale mis: met Mgr. Dr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en het Indonesische koor Maranatha.

Locatie: Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp.

Het symposium komt mede tot stand dankzij Paul Stolwijk, coach van Marianne Visser van Klaarwater en auteur van ‘’Rouw verdient respect’’.

Voor aanmelden symposium, zie: https://www.hjoannesdedoper.nl/product/symposium-waarom-zouden-we-bang-zijn/

Zie voor meer info: https://www.verderopweg.nl/2023/06/08/symposium/

Neem voor meer informatie contact op met Marianne Visser van Klaarwater, visser.van.klaarwater@gmail.com tel. 023 844 7155.

Het symposium is een benefiet voor het werk van priesters en religieuzen in Oekraïne. Zie voor info: https://kerkinnood.nl/dossiers/oekraine/

‘’Waarom zouden we bang zijn?” (De biografie over pater Bernard van Klaarwater msc) is te koop in elke boekwinkel en te leen in de bibliotheek. Prijs: euro 24,95. ISBN: 9 789 493 230 989

SEMINAR : WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Verbondenheid als missie

Naar het voorbeeld van

Bernard van Klaarwater

Majoor Bosshardt

Titus Brandsma

Zaterdag 16 september 2023

12:30-17.30 uur

Joannes de Doper kerk Hoofddorp

16.30 uur Hoogmis met Mgr. Dr. J. Hendriks en het Indonesisch koor Maranatha.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur