Nieuwsbrief zondag 23 juni 2024

Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 23 juni  2024        12e zondag door het jaar       

Agenda

Zondag 23 juni10.30 uur12e zondag door het jaar, Woord en Communieviering, Gerardus, Peter Commandeur
Woensdag 26 juni10.00 uurWoord en Communieviering in de Kastanjehof, Jaap van der Meij 
Vrijdag 28 juni09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. F. Mulders
Zondag 30 juni10.30 uur13e zondag door het jaar, Clara & Franciscus viering in de Hofkerk bij de Martelaren van Gorcum. Eucharistieviering, Geen viering in Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD, P. Yan Asa, SVD en Diaken Patrick Gunther
Woensdag 3 juli10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag 5 juli09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag 7 juli10.30 uur14e zondag door het jaar, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD, m.m.v. het ABG-koor

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Zuster Melina heeft mij laten weten dat zij a.s. zondag 23 juni afscheid wil nemen van onze ABG-parochie tijdens de viering.

In september verhuist zij naar het moederhuis van haar congregatie in Uden.

Zij mailde mij: ” Ik ben bijna zes jaar aanwezig en werkzaam hier en ik heb echt ervan genoten. Alle parochianen zijn heel goede, aardige mensen. Hartelijk dank hiervoor”.

Zuster Melina heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor onze parochie binnen de pastoraatsgroep, zij deed huisbezoeken en ging voor tijdens Woord- en Communievieringen. Ook stond zij dinsdag o.a. in de keuken bij Kiemkracht. Wij hebben haar leren kennen als een vriendelijke zuster met belangstelling voor mensen.

Veel dank voor uw inzet voor en betrokkenheid bij onze parochie en alle goeds voor de komende jaren toegewenst!

Namens de ABG-parochie,  Paul Proost

Jaarlijkse Clara & Franciscusviering

Op 30 juni a.s. vindt de jaarlijkse Clara & Franciscusviering plaats. Dit jaar in de Martelaren van Gorcumkerk. Alle andere kerken in ons samenwerkingsverband, dus ook de Gerardus Majella kerk, zijn die zondag gesloten. Als u gebruik maakt van Aangepast Vervoer, vergeet dan niet uw vervoerder tijdig te informeren dat u zondag 30 juni naar een andere plek wil als gebruikelijk op zondagochtend!

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Op 5 juni jl. keken pater Marianus en ongeveer 12 deelnemers naar de film ‘ the letter’ van paus Franciscus.

Met nabespreking aan de hand van enkele vragen. Hieronder een verslagje van deze avond en de indrukken die zijn opgedaan:

Wat zie je in de film en wat is je indruk over de film?

Paus mobiliseert de hele wereld ook iets te gaan doen. Dat we ons moeten verbinden met elkaar om de problemen aan te kunnen pakken. Wetenschap, religies, politiek en ieder van ons. De mensen die op dit moment geraakt worden door de klimaatverandering komen in beeld en aan het woord. Wat wij doen, aan de rijke kant van de wereld, heeft n vernietigend effect op de natuur, de hele wereld, dus ook op ons. We krijgen onze onverschilligheid terug  “in our face”.

Een Amazone bewoner vertelt: dit is niet alleen de natuur om me heen, dit is mijn huis.. Marianus legt de link met de De hoogmoed van de mensen ten tijde van de Toren van Babel.. Ook wij handelen hoogmoedig. Een van de oproepen is slechts te nemen wat je nodig hebt. Er is een omslag gaande. Vroeger was de oproep voornamelijk te bidden. Nu is de oproep, te handelen en te bidden, waarbij nog steeds geldt dat het geestelijke onlosmakelijk verbonden is met het aardse.

2. Wat kun je zelf doen?

Behalve alle handelingen die we al doen, afval scheiden, zo min mogelijk plastic kopen en gebruiken, op de juiste partij te stemmen, Bomen planten. daken beplanten: groene energie gebruiken.. enzovoorts. Vooral het bewustzijn van onze verbondenheid met elkaar en de natuur, met de gehele aarde, vergroten, erover praten met andere mensen en vooral met de jongeren en kinderen.

De grote ommekeer.. de nadruk op mede menselijkheid i.p.v. op geld verdienen. Delen. Kringloop toepassen, Hergebruik. Bewustzijn vergroten, kritisch zijn: Greenwashing is een leugen. Greenpeace steunen. Het schrijven van de paus heeft geen politieke agenda: daarmee is dit schrijven geloofwaardiger.

Focus verplaatsen naar saamhorigheid. Hiér is de VN een partner. De democratie moet weer greep krijgen op de economie. Kapitalisme heeft, op dit moment, gewonnen.

Vgl. 1000 jr geleden. Koning Midas. Zijn wens was “alles in goud veranderen wat hij aanraakte”. Hij raakte zijn zoon aan en wist niet hoe gauw hij zijn wens moest herformuleren! Een oud verhaal met een diepe laag. Hebzucht. Een greep uit wat er gezegd is deze avond: actief en bewust aanwezig zijn in dagelijks leven: Ieder Brandje blussen waar je voorbij komt = er iets van zeggen als je iemand ziet vervuilen, bijvoorbeeld..

Bewustwording – Profetie vervuld. – Ik doe wat ik kan – positieve kant aanpakken – Niet wanhopen – Liefde voelen- Er is hoop -God heeft t laatste woord , dus ik blijf positief.

Tessa Koopmanschap

Afwezig van de Regio C&F

Vanaf maandag 24 t/m zaterdagmiddag 29 juni zullen pater Bert Wooning, pater Edmund Owusu en ondergetekende afwezig zijn. Zij nemen deel aan de jaarlijkse retraite van de pater SVD in Steyl.

Als er Ziekenzalving nodig is, kunt u pater Frans Mulders benaderen: tel: 06 526 21 539 en ook pater Yan Asa: tel: 06 422 94 134.

Pater Marianus Jehandut, SVD

Bezoek Kloosterdorp Steyl: 27 juli 2024

Het Pastoraal-team van onze regio C&F heeft geregeld, dat parochianen uit onze regio op bezoek kunnen gaan bij het Kloosterdorp in Steyl. Datum: zaterdag 27 juli.

We gaan daar met een bus heen. Reisorganisatie ‘Mijn Amor’ en pater Yan Asa SVD gaan dit organiseren. De kosten zijn € 65 per persoon, inclusief: busreis heen en terug, water en snack, kopje koffie/ thee, bezoek aan Missie-Museum en lunch-buffet. We vertrekken om 07.00 uur vanaf bushalte Amsterdam Muiderpoort station, en om 07.30 uur vanaf station Duivendrecht. De flyer komt later.

Aanmelden vóór 14 juli 2024 via: abgparochie@gmail.com: o.v.v. uw naam en telefoonnummer.

Contactpersoon P. Yan Asa, tel/whatsapp: 06 422 94 134. Bankrekening ‘Mijn Amor’: NL 05 INGB 0008 4131 28. Deze informatie kunt u ook lezen in de laatste editie van Saamhorig. Gaat u mee…?

Bestemming collecte 23 juni 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Franta Wijchers AB * Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim  Jankipersad G *  Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Hendrik Stegenga ( Onze vroegere organist) 

Intenties 23 juni  2024 ABG-parochie

Pastor Joop Stam * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur