Nieuwsbrief zondag 23 mei 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 23 mei 2021           Pinksterzondag

Agenda

Zondag23 mei10.30 uurPinksteren, Eucharistieviering, Gerardus, P. James Arul SVD
Zondag23 mei10.30 uurPinksteren, Eucharistieviering, AnnaBon, R. Huysmans
Maandag24 mei10.30 uur2e Pinksterdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag30 mei10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag30 mei10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag

Pastor Stam zestig jaar priester

Op 27 mei 1961 is pastor Joop Stam priester gewijd.

Een mensenleven lang in dienst van de Kerk. En hoe! Een felicitatie meer dan waard. In al die jaren heeft hij velen geïnspireerd en bezield en dat doet hij nog steeds. Wij hopen dat hij nog lang priester mag zijn en mensen nabij mag zijn.

De eerste vier jaar van zijn zestig jarig priesterschap loopt pastor Stam ‘stage’ op Texel zoals hij dat zelf noemt. Zijn hele leven ziet hij als een leerproces. Op Texel, dat rijk is aan schapen, legt hij de basis voor zijn pastoraat. Hij is een geliefde goede herder en dat is altijd zo gebleven: Zorgzaam, betrokken en gezien. Hij heeft oog voor iedereen. Pastor Stam is dienstbaar en laat zich daarbij niet voorstaan op zijn priesterschap. Hij is één van ons.

Bij de Hoogovens en bij Van Gelder Papier te Velzen deelt hij zeventien jaar lang als bedrijfsaalmoezenier lief en leed met gelovigen en niet-gelovigen op de werkvloer. In 1982 komt pastor Stam naar de Gerardus als opvolger van pastoor Voorbij. Vijftien jaar lang heeft hij mede vorm en inhoud gegeven aan het pastoraat in de ABG-parochie.

Onder zijn leiding is de bestuurlijke fusie tot stand gekomen van de Anna, Bonifatius en Gerardus Majella-parochie. Met grote fijngevoeligheid en zorgvuldigheid heeft hij dit moeilijke proces ook pastoraal begeleid. Hij heeft de parochianen steeds betrokken bij de onvermijdelijke sluiting van de grote Gerarduskerk aan het Ambonplein. Voor veel parochianen een pijnlijk gebeuren. Pastor Stam werd de bouwpastoor van de sfeervolle en intieme kerkruimte aan de Lombokstraat.

Steeds was en is nog steeds zijn motto: “Kerk ben je samen in gedeelde verantwoordelijkheid”. Hij heeft mensen tot bloei gebracht. Iedere parochiaan kan immers vanuit zijn geloof en levenservaring een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dat is zijn overtuiging. Zijn priesterschap beleeft hij als een gave van God. Het is immers de Heer zelf die ons leidt met zorg en liefdevolle aandacht. Op zeer gelovige wijze inspireert hij mensen en getuigt hij van de liefde van God.

Met zijn muzikale kwaliteiten weet hij de liturgie op innemende wijze te ondersteunen. De plaatsing van het Maarschalkerweerd-orgel in de Gerardus is aan zijn enthousiasme en inzet te danken.

Pastor Stam is door velen geliefd binnen en buiten de kerk ook al draagt hij niet meer de directe verantwoordelijkheid voor een parochie. Pastor Stam is iemand die veel warmte en bezieling uitstraalt tot op de dag van vandaag. Wat weet hij mensen te inspireren en bemoedigen!

Pastor Stam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze gemeenschap. Een felicitatie is dan ook zeker op zijn plaats.

Vanwege zijn gezondheid kan hij helaas voorlopig niet meer bij ons voorgaan in de vieringen. Hij deed het altijd graag en met veel liefde.

Beste Joop, van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Dank dat je jouw priesterschap al zestig jaar in dienst van de Kerk hebt mogen stellen en betrokken bent op mensen vanuit een intense verbondenheid met de Heer. Je deelt jouw geloof met ons. Veel aandacht voor jouw persoon vraag je nooit, bescheiden en eenvoudig als je bent. Vandaag verdien je het om eens voor het voetlicht te komen. We zijn jou als parochie ontzettend veel dank verschuldigd voor jouw jarenlange inzet, bemoediging en zorg.

Moge de Heer je zegenen en beschermen en je vreugde en geluk geven. Wij zullen je altijd ontzettend dankbaar blijven.

Als u pastor Stam wilt feliciteren kunt u uiterlijk 23 mei een brief of kaart in de brievenbus van de Gerardus of de Anna-Bonifatius doen. Er hoeft geen postzegel op, maar wel graag zijn naam duidelijk vermelden. Wij zullen er voor zorgen dat pastor Stam de post op tijd krijgt. Zijn adres kunnen wij i.v.m. de privacywetgeving namelijk niet publiceren. Ben Dieker

Felicitatie van het bestuur

Ook namens de ABG-parochie willen wij u van harte feliciteren met uw 60 jarig priesterjubileum.

Dank voor uw inzet voor en uw betrokkenheid bij onze kerkgemeenschap.

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur Paul Proost

Rozenkransgebed in mei

Mei is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon Kerk.

Bestemming collecte 23 en 24 mei 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Ita Kodoatie AB * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 23 mei AnnaBon

Om Gods zegen voor Pastor J. Stam b.g.v. zijn 60-jarig priesterjubileum * Ria Panday * Ben en Bep Erkamp * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 23 mei en Maandag 24 mei Gerardus Majella

Om Gods zegen voor Pastor J. Stam b.g.v. zijn 60-jarig priesterjubileum * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Overleden ouders Kiebert-de Jong * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Georgine Doest-Elshot * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur