Nieuwsbrief zondag 23 oktober 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 23 oktober 2022           30e zondag door het jaar

Missiezondag

Agenda

Zondag23 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag23 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, J. van der Meij
Woensdag26 okt10.00 uurDoopvoorbereiding, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag30 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag30 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD
Dinsdag1 nov19.30 uurAllerheiligen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Woensdag2 nov09.00 uurAllerzielen, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zaterdag5 nov11.00 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD

Verzetten datum parochiemiddag

Beste medeparochianen,

In de Kleine Samenspraak van de afgelopen weken heb ik u uitgenodigd voor de parochiemiddag op zaterdag 29 oktober a.s. Een belangrijk punt op de agenda voor deze middag is dat wij u dan willen bijpraten over de uitkomst van het gesprek dat het bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus afgelopen woensdag 12 oktober met het Bisdom zou hebben. Dit gesprek ging over het Gebouwenplan: welke kerkgebouwen hebben wij in de toekomst nodig en kunnen wij dat ook betalen? 

Vlak voor het gesprek van afgelopen woensdag werd een van de deelnemers aan het gesprek positief getest op corona. Dit was voor het Bisdom reden om het gesprek te verzetten naar vrijdag 18 november a.s. 

Omdat het gesprek over het gebouwenplan verzet is, willen wij ook de parochiemiddag verzetten, omdat de uitkomst van dit gesprek een belangrijk agendapunt van deze middag is. De nieuwe datum wordt: zaterdagmiddag 10 december in de Gerardus Majella, start om 12.30 uur met een lunch. Toelichting: op zondag 27 november gedenken wij dat de huidige Anna Bonifatius locatie 40 jaar in gebruik is als kerkruimte en het daarop volgende weekend is het Sinterklaasfeest. Zo kwamen wij terecht op zaterdag 10 december.

Altijd lastig als een datum verzet wordt. Toch leek het ons noodzakelijk om dit te doen.

U bent dus van harte uitgenodigd op zaterdagmiddag 10 december, ’s middags vanaf 12.30 uur!!  

Gedenken 40 jarig bestaan van de Anna Bonifatius locatie in de pastorie van de voormalige Bonifatiuskerk

Op zondag 27 november willen wij gedenken dat de huidige Anna Bonifatiuslocatie 40 jaar in gebruik is als kerkruimte. Wij doen dit tijdens de viering in de AnnaBon die om 10.30 uur begint en waarbij pastoor Marianus zal voorgaan. Ook de parochianen van de Gerardus Majella zijn hierbij van harte uitgenodigd. Die dag zal er geen viering in de Gerardus Majella zijn. Na afloop van de viering drinken wij koffie / thee met gebak en is er een programma met aandacht voor dit jubileum. 

U bent van harte uitgenodigd op zondag 27 november in de AnnaBon!

(Ook goed om te weten: deze maand is het 30 jaar geleden dat de nieuwe kerkruimte van de Gerardus Majella aan de Lombokstraat in gebruik genomen werd).

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Rozenkransgebed in oktober


In oktober is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

In de Gerardus Majellakerk zal er dinsdag 1 november ‘ s avonds om 19.30 uur een eucharistieviering zijn. In de Anna/Bonifatius zal er woensdag 2 november ‘ s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn. In beide vieringen gedenken wij onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars.

U bent van harte welkom.

ALLERZIELENHERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

– zondag 6 november in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

Op zondag 6 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die het afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

Rikko Voorberg, theoloog, kunstenaar en – als het niet anders kan- activist, zal tijdens de herdenkingsdienst de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatie-bijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daarvan. Spreker is Minella van Bergeijk, directeur van ontwikkelingsorganisatie Tearfund.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’ Egidio.

Neem voor meer informatie contact op met Sant’Egidio (Joris van Gerven, 06-45694858) of met het Jeannette Noëlhuis (Gerard Moorman, 06-81673263).

Gerarduskalender 2023

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans

de Gerardus kalenders 2023 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,–

Bestemming collecte 23 oktober AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Henk Brink  G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 23 oktober

Kleine Zuster Andrée-Julienne van Jezus  * Patricia Dongor *

Zondag 23 oktober  AnnaBon

Overl. Fam. Kolhoff- Frankenmolen * Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 23 oktober  Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur