Nieuwsbrief zondag 24 april 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

24 april 2022        2e week van Pasen

Agenda

Zondag24 apr10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina Polo SSpS
Zondag24 apr10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut SVD
Zondag1 mei10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman
Zondag1 mei10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut SVD

Rozenkransgebed in mei

Mei is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon kerk.

Erfgoed uit de oude Gerardus

Twee gedenkplaten

Wie ooit in de Gerarduskerk aan het Ambonplein is geweest is er vast wel eens langsgelopen. Achter in de kerk hingen aan de linker zijwand twee marmeren gedenkplaten ter herinnering aan gesneuvelde parochianen in de periode 1940-1950.

De ene steen betrof de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

De tweede steen parochianen die gesneuveld zijn bij de politionele acties in Indonesië (1945- 1950). De twee stenen zijn meeverhuisd naar de nieuwe Gerardus aan de Lombokstraat. Omdat er geen geschikte plaats voor was op de nieuwe kerklocatie zijn de stenen in depot gehouden. Zij verdienen echter, uit respect voor het verleden, meer aandacht. Er is gezocht naar een meer publieke bestemming. De steen uit de Tweede wereldoorlog is, met dank aan Stadsherstel, in 2020 herplaatst in de foyer van de Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein bij de ingang aan de Batjanstraat. Daarmee is de steen terug op zijn oorspronkelijke locatie. We hebben u daarover destijds bericht.

De gedenksteen van Indonesië, de tweede steen

De namen die op de Indonesië-gedenksteen staan aangegeven, verbinden ons met een deel van onze vaderlandse geschiedenis. In de jaren 1945-1950 vonden de wat wij noemen ‘politionele acties’ in Indonesië plaats. Daarover later meer. Het was voor het bestuur de vraag wat de achtergronden zijn van de 6 gesneuvelde parochianen op deze steen? Een goede reden voor mij om op onderzoek uit te gaan. We zijn daarbij veel te weten gekomen over de achtergrond van deze gevallenen. Zo weten we waar ze gewoond hebben, hoe oud ze waren toen zij sneuvelden, waar ze begraven zijn, wat voor een beroep ze hadden en hoe ze eruit zagen. De namen hebben zo een gezicht gekregen, de steen komt tot leven. Voor meer achtergrond informatie verwijs ik u graag naar de internetpagina van onze parochie onder parochie/historie/parochianen op gedenksteen Indonesië-oorlog 1945-1950. Hier vindt u de volledige tekst van de resultaten van mijn onderzoek.

Indonesië in de jaren ‘45-‘ 50

Indonesië is lange tijd een Nederlandse kolonie geweest onder de naam Nederlands-Indië. Tot aan de Tweede Wereldoorlog breidt Nederland zijn invloed op de Indonesische eilanden steeds verder uit. Maar de roep om onafhankelijkheid wordt steeds luider. Soekarno roept op 17 augustus 1945, twee dagen na de overgave van Japan, de Indonesische onafhankelijkheid uit: de Republiek Indonesië is geboren. Nederland erkent de Indonesische onafhankelijkheid niet. De Nederlandse staat wil daarom met militaire actie orde op zaken stellen. Een bloedige en langdurige strijd is het gevolg in feite een bloedige koloniale oorlog.

Onze kijk is veranderd

De waardering van deze oorlog is in de loop der jaren veranderd. Tegenwoordig wordt Nederland in de geschiedschrijving steeds meer gezien als agressor. Het beeld van deze oorlog verschuift daarmee. De uitgezonden militairen werden soms gedwongen tot agressieve daden, mensonterend handelen en terechtstellingen. Zij waren in feite een instrument van de machthebbers.

De veranderende blik op het verleden maakt ook onze gedenksteen omstreden. Het maakt het er voor ons niet gemakkelijk op er een publieke bestemming aan te geven. We zijn daarom op zoek gegaan naar een gepaste plaats die recht doet aan een historisch perspectief. We zijn blij dat uiteindelijk het Amsterdam Museum bereid is gevonden deze steen in zijn collectie op te nemen. Daar heeft de steen een waardige plaats. Ben Dieker

Uitnodiging eucharistieviering rond de heiligverklaring van Charles de Foucauld

Met dankbaarheid  hebben we vernomen dat de heiligverklaring van Charles de Foucauld op 15 mei 2022 zal plaats vinden in Rome (samen met 9 andere toekomstige heiligen, o.a. Titus Brandsma).

Hoewel onze gemeenschap heel klein en kwetsbaar is willen we graag deze vreugdevolle gebeurtenis vieren in de overtuiging dat deze Godzoeker – juist in onze tijd – een inspiratiebron kan zijn voor velen. Heiligheid is niet voorbehouden aan een elite of aan volmaakte mensen, maar wordt af en toe zichtbaar in het gelaat van mensen die zich door God laten raken en omvormen. Van harte welkom in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam op zaterdag 28 mei 2022 om 14.00!

Adres: Waterlooplein 207 (bereikbaar met metro of tram 14 tot Waterlooplein)

Programma:

13.30  Inloop

14.00  Power Point presentatie en eucharistieviering met onze bisschop Mgr Hendriks

15.45  Koffie en thee

Hopelijk zullen de Corona beperkingen niet te erg zijn in mei.

In ieder geval laat weten of je komt! (020-6382675 of kzjamsterdam@gmail.com)

Kleine Zusters van Jezus – IJburglaan 645, 1087 BS Amsterdam, Andrée-Julienne en Mauricia

Herdenking 4 mei

Verhalen van toen en mensen van nu

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de 4 mei herdenking op het Kastanjeplein. Dan staan we stil bij de 2.800 joodse medebewoners die in de 2e Wereldoorlog uit de straten van de Oosterparkbuurt zijn weggevoerd en vermoord.

De herdenking begint op woensdag 4 mei om 19.30 precies met het koor Vocoza. Daarna worden verhalen verteld en namen van joodse slachtoffers genoemd. Om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil.

Gedenkwandeling door de buurt

Vanaf zaterdag 23 april tot en met 5 mei kunt u de verhalen over een aantal joodse buurtbewoners lezen op de Gedenkwandeling in onze buurt (Kastanjeplein, Derde Oosterparkstraat, Vrolikstraat, Iepenplein, Tweede Oosterparkstraat). Er zijn flyers achter de kerkzaal/garderobe hal.

Op de begane grond van ruim 40 woningen hangen Verhalenposters achter de ramen, die u vertellen over de bewoners van toen. U kunt de Gedenkwandeling alleen of met groepjes lopen, op elk moment van de dag. In de periode van zaterdag 23 april tot en met 5 mei.

U kunt via 4meioosterparkbuurt@gmail.com aanmelden. Iedereen is welkom.

4 mei comité Oosterparkbuurt

Roepingenzondag- Uitnodiging Gebedsdag

Ieder jaar schenkt de kerk op roepingenzondag bijzonder aandacht aan roepingen tot priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Deze zondag is altijd de vierde zondag van Pasen en wordt ook wel de zondag van de Goede Herder genoemd. Dit jaar vieren we roepingenzondag op 8 mei.

Het seminarie nodigt u in dit kader van harte uit voor de jaarlijkse gebedsdag op zaterdag 7 mei in Heiloo. Uw opgave ontvang graag voor zaterdag 30 april.

Programma

10.30 uur        : ontvangst in Oesdom met gratis kopje koffie of thee

10.30-12.00    : Biechtgelegenheid in de grote bedevaatkapel

11.25               : Rozenkransgebed in de Bedevaartkapel

12.00               : Pontificale H. Mis in de Bedevaartkapel, hoofdcelebrant Mgr. J.G.M. van Burgsteden.   

  Aansluitend Mariaprocessie.

13.15               : Lunch, aangeboden door het seminarie

14.15              : Woord van welkom door rector Jeroen de Wit

14.20               : Lezing door kapelaan Teun Warnaar over zijn eerste jaren als priester

14.50               : getuigenissen van seminaristen met muzikaal intermezzo

15.30              : Pauze

16.15               : Aanbidding-Vesper in de kapelbedevaart

17.00               : Zending en zegen

Bestemming collecte 24 april Gerardus Majella en AnnaBon

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB *

Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G *

dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overleden

John van de Rest (vader van Thijsje van de Rest) * Annemarie van Odijk – de Goede *

Zondag 24 april Gerardus Majella

Voor een jarige moeder Ilse en voor een overleden vader * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Josephina Dieker-Sloot * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaik * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 24 april AnnaBon

Pator Leo  Nederstigt * Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen *

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur