Nieuwsbrief zondag 24 januari 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 24 januari 2021             3e Zondag door het jaar

Agenda

Zondag24 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag24 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag31 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag31 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen

Beste mede-parochianen,

Vandaag kregen wij het droevige bericht dat Marca Wolterbeek plotseling is overleden. Marca kwam bij de mededelingen aan het eind van de vieringen in de AnnaBon vaak naar voren. In de Advent vertelde zij ons elke zondag over een ander dier in de kerststal. In de 40-dagen tijd nam zij ons mee door de Kijkwoestijn en met Pasen kregen wij van haar een vrolijke gele bloem van crêpepapier. De uitvaartviering zal a.s. woensdag 27 januari a.s.om 13.15 uur plaatsvinden in de AnnaBon. Wij verliezen in Marca een kleurrijke en betrokken parochiaan, die we niet snel willen vergeten! Dat zij thuis mag zijn bij onze God en Vader.

Zoals ik u vorige week meldde zijn de paters SVD op 12.01.21 in quarantaine gegaan, voor 14 dagen, tot en met dinsdag 26 januari.

Ik heb navraag gedaan bij het RIVM. Zij vinden deze quarantaine periode “ruimschoots voldoende”. Verder geeft het RIVM aan dat na de quarantaine periode de paters andere mensen niet meer kunnen besmetten.

Het RIVM zegt: “Heb je het doorgemaakt dan is het klaar en over”, (tenzij je opnieuw bezet raakt). Wel kunnen mensen ook na de quarantaine restverschijnselen hebben, zoals kuchje, verlies van reuk en smaak, verstopte neus en vermoeidheid. Helaas heeft pater Marianus last van restverschijnselen in de vorm van hoesten en vermoeidheid een aansluitende herstelperiode (na de quarantaine) voor pater Marianus van 14 dagen, tot en met 9 februari, is daarom verstandig. In deze periode zal hij niet voorgaan. De andere paters SVD zullen na dinsdag 26 januari hun werkzaamheden hervatten.

Dit betekent voor het rooster:

Zondag 24 januari   AnnaBon, Woord en Communieviering, H. Hartog (was reeds gepland)
 Gerardus, Woord en Communieviering, Constance de Ronde (vervanging)
Zondag 31 januariAnnaBon, Woord en Communieviering, Uschi Janssen (vervanging)
 Gerardus, Woord en Communieviering, Kitty Bouman (vervanging Cees de Haan)
Zondag 7 februariAnnaBon, Woord en Communieviering, Peter Commandeur
 Gerardus, Woord en Communieviering, Marga Berkhout

De doordeweekse vieringen in de AnnaBon en de Gerardus gaan door in de vorm van Gebedsvieringen. Dank aan de voorgangers die bereid zijn in te vallen!

De lekkage vanuit het dak van de Gerardus zal z.s.m. verholpen worden. Een dakdekker gaat de waterafvoer van het dak verbeteren. Daarvoor is wel nodig dat de weersverwachting een droge dag aangeeft.

Met vriendelijke groet, vanuit het locatiebestuur, Paul Proost

Inzamelingsactie voor Inloophuis De Kraanvogel

Inloophuis De Kraanvogel is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten. Het is gevestigd aan het Robert Kochplantsoen in de Watergraafsmeer. Er worden o.a. workshops gehouden en ervaringsverhalen gedeeld en men kan onder het genot van een kop koffie of thee lief en leed met elkaar delen. Dit inloophuis is van grote waarde.

Door de coronacrisis lopen sponsorinkomsten terug en wordt het steeds moeilijker voor de vrijwilligers van De Kraanvogel om acties op te zetten voor donaties. En dat terwijl de kosten voor het bieden van een veilige plek voor mensen die te maken krijgen met kanker omhoog zijn gegaan. Het aantal gasten dat de vrijwilligers per activiteit kunnen uitnodigen is afgenomen en er worden meer kosten gemaakt om de locatie zo veilig mogelijk te houden.

Het voortbestaan van Inloophuis De Kraanvogel loopt gevaar. Het KWF is daarom een donatieactie gestart. Op het moment van schrijven is er € 691,- opgehaald van het streefbedrag €4.500,-. Graag willen wij aansluiten bij deze actie en u om een donatie vragen. Uw donatie wordt door ons Caritasteam verdubbeld. Het Caritasteam kan maximaal € 1.000,- beschikbaar stellen.

U kunt uw donatie overmaken naar het rekeningnummer van onze kerk: NL13 INGB 0000 1225 88, t.n.v. Parochie Martelaren onder vermelding van “Actie Kraanvogel”. Nadat de donatiesbinnengekomen zijn maken wij het bedrag plus verdubbeling over naar het KWF / De Kraanvogel.

Alvast hartelijk bedankt voor uw gift!

Voorzitter Caritasteam Hofkerk Watergraafsmeer René van Eunen

Bestemming collecte 24 januari 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB * Nanda Graanoogst AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Richard Modide Gale * Eugene Rudolf Fonseca * Marga Wolterbeek *

Zondag 24 januari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Joos van Hees * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 24 januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Roland Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur