Nieuwsbrief zondag 24 maart 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 24 maart 2019                             3e zondag van de veertigdagentijd  

Agenda

Vastenmaaltijden in de Gerardus en de Annabon

Uschi en Tessa organiseren in de Vastentijd, zoals ze al jaren doen, een viertal sobere maaltijden en een activiteit voor erna. Dit jaar is het thema: “Koken met Clara”. Twee zusters Clarissen hebben recepten geschreven voor “eenvoudig leven en (h)eerlijk koken”. De koks, die de maaltijden bereiden zullen zich erdoor laten inspireren.

Tessa en Uschi zullen samen met de deelnemers na de maaltijd de prachtige verhalen, gebeden en mandala’s die ook in het kookboek zijn opgenomen combineren tot een verdiepende en zinvolle invulling van de avond.

De avonden vinden plaats afwisselend in de Anna-Bonifatius (2e Oosterparkstraat 246) en de Gerardus Majella (Lombokstraat 2) op vrijdagavond van 18.00-21.30 uur.

Om de koks te laten weten hoeveel mensen mee willen eten, vragen we om aanmelding bij het secretariaat van de Gerardus op de woensdag voorafgaand aan de vastenmaaltijd.

Tel. 020-6650070 of per mail: abgparochie@gmail.com

Secretariaat gesloten.

Op donderdag 28 maart is het secretariaat gesloten.

Vastenactie

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. n grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. De vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dicht bij mensen brengt. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Dit jaar gaat onze vastenactie naar een waterproject op Flores in Indonesië. Op 31 maart is de tweede collecte in beide kerken van de ABG parochie voor dit project.

Bestemming rondgang collectes 24 maart Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor het onderhoud van het orgel.

Onze overledenen

Kian Bente Tije van de Rest * Esseline Loni Banda * Leo van der Meij * Eva Behrens *

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Ton Trompert AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Willem Tel AB *Moni Westenbrink AB* Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zondag 24 maart Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt *

Intenties zondag 24 maart Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Bernardus de Haas * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-48954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.