Nieuwsbrief zondag 24 oktober 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

24 oktober 2021       30ste Zondag door het jaar

Agenda

Zaterdag23 okt10.30 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag24 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag24 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag31 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag31 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen
Maandag1 nov09.00 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Dinsdag2 nov19.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

Rozenkransgebed in oktober

Tijdens de maand oktober kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatiuskerk en iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus Majellakerk. U bent van harte welkom!

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

In de Anna/Bonifatius zal er maandag 1 november ‘s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn. In de Gerardus Majellakerk zal er op dinsdag 2 november ‘s avonds om 19.00 uur een eucharistieviering zijn. In beide vieringen gedenken wij onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars. U bent van harte welkom.

Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen aan de europese grenzen

Op zondag 7 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Theologe Manuela Kalsky zal de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daarvan.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.

De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, De Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Tentoonstelling Geloof in geluk

In de KoepelKathedraal in Haarlem is van 28 augustus t/m 3 april 2022 de thematentoonstelling Geloof in Geluk te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Aan 20 vertellers is gevraagd op dit thema te reflecteren. Onder hen zijn de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks en de Haarlemse burgemeester Jos Wienen.

Meer informatie: er is een flyer achter de kerkzaal of www.koepelkathedraal.nl

Roepingen week 2021

Van 7 t/m 13 november zal de landelijke Roepingenweek 2021 worden gehouden. Deze week wordt elk jaar georganiseerd rond het Hoogfeest van de H. Willibrord om te bidden voor roepingen tot het Priesterschap, het Religieus leven en het Diaconaat en ook worden er op vele plekken extra momenten met jongeren georganiseerd rond Roeping. De aftrap van deze week zal op zondag 7 november zijn in elke parochiekerk en gemeenschap, maar bijzonder in de drie Missionaire centra van ons bisdom: de St. Bavokathedraal in Haarlem, de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam en op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Ook gedurende de week zal er bij groepen van tieners en jongeren (van 12 t/m 28 jaar) aandacht aan worden besteed.

In verband met dit thema, nodigen we jullie uit op 13 november naar Roepingen Bewustwordings Middag in Heiligdom onze lieve vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo.

Meer informatie: de programma’s en flyer zijn achter de kerkzaal of info@olvternood.nl

Bestemming collecte 24 oktober 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Leo Mangelmans *

Zondag 24 oktober AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 24 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur