Nieuwsbrief zondag 24 september 2023

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 24 september  2023      25e zondag door het jaar       

Vredeszondag

Agenda

Zondag24 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag24 sept10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag1 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag1 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pastor Ruud Huysmans,
Zondag8 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag8 okt10.30 uurGerardusfeest, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Mededelingen

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG perochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hierover. U mag direct contact opnemen met mij naar dit whatsappnummer: 0648954567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bezoekgroep

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.

Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.

Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen.

U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070.

E-mail: abgparochie@gmail.com

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Uitnodiging 125 jaar Kathedrale Basiliek Sint Bavo

Op zaterdag 30 september open ik de deuren van onze Bavokathedraal in Haarlem voor een dag van het bisdom Haarlem-Amsterdam. We hopen ook u dan te mogen ontvangen. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom. Kom even thuis in de kathedraal voor ontmoeting, deelname aan een rondleiding, het bekijken van historische beelden, het beklimmen van de torens en de koepel of het bezoeken van ons museum. Zelf zal ik graag aanwezig zijn om u te ontmoeten. Uit dankbaarheid verzorgen we ter afsluiting om 15.30 uur een feestelijke viering van de Eucharistie.

Met hartelijke groet en beste wensen voor Gods zegen,

Namens Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,

F.J. Bunschoten, plebaan St. Bavo Kathedraal.

Rozenkransgebed in de oktobermaand

In oktober is er weer gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Gerardusfeest op zondag 8 oktober 2023

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 8 oktober met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater Marianus zal voorgaan in deze viering.

Wij willen ons opnieuw laten inspireren door onze patroonheilige Gerardus Majella. We hopen dat het een heel sfeervolle viering zal worden, waarin wij onze verbondenheid met de Heer en met elkaar mogen vieren en versterken. U bent van harte welkom! Uw aanwezigheid zal de feestvreugde zeker vergroten.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen dat er onder ons mensen zijn die iets lekkers willen bakken. Dat maakt het geheel extra feestelijk.

Litanie van Maria: Wat moet of mag ik met Maria?

Actie en contemplatie, schilderen en bidden.

Inhoud: Oktober is de Mariamaand. En het bidden van de Litanie van Maria heeft daarin een duidelijke plaats. De Litanie van Maria is een repeteergebed en heeft vanwege de herhaling van de namen en beelden voor Maria een speciale spirituele uitwerking. Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd. Ook wij kunnen nieuwe namen voor Maria toevoegen, zoals “Dwaze moeder van Golgotha, bid voor ons”.

Tijdens onze activiteit willen we de namen van de Litanie goed tot ons door laten dringen. Ook willen we u uitnodigen om eventueel tot nieuwe namen voor Maria te komen. Namen die dicht bij onze eigen beleving staan en waarmee Maria in ons leven een speciale betekenis krijgt. Die namen zullen we tijdens onze activiteit toevoegen aan de Litanie. Zelf schilderen is een hulpmiddel om dichter bij onze beleving te komen.

We laten enkele voorbeelden van afbeeldingen van Maria zien. Maar het is de bedoeling dat we met verf uitdrukking geven aan onze persoonlijke beleving van de door ons gekozen naam uit de Litanie voor Maria of een naam die door onszelf is bedacht.

De gehele Litanie spreken we gezamenlijk uit aan het eind van de bijeenkomst, geïllustreerd door onze expressies in verf. (Wellicht ten overvloede: u hoeft niet te kunnen schilderen!)

Werkwijze: Meditatie, schilderen, bidden van de Litanie met de aanvullingen

Wanneer: Zaterdag 14 oktober, 15.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 14.45) tot 17.30 uur

Waar: Gerardus Majella, Lombokstraat 2, hoek Zeeburgerdijk

Aanmelden: via mail bij uschi.janssen@gmail.com of via 020-6681680

Maximum aantal deelnemers: 10

Wees welkom, Uschi Janssen, Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij.

Bestemming collecte 24 september  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Murvin Banket *

Intenties zondag 24 september  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt *  Overl. fam.Kolhoff-Frankenmolen * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 24 september  2023 Gerardus Majella

Antoinette Kiebert – de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * In liefdevolle herinnering * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur