Nieuwsbrief zondag 25 februari 2024

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 25 februari 2024        2e Zondag van de veertigdagentijd

Zondag25 feb 10.30 uur2e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Peter Commandeur
woensdag28 feb10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag1 maart09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag3 maart10.30 uur3e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD m.m.v. het ABG-Koor
woensdag 6 maart10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag8 maart09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag10 maart10.30 uur4e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde

Schoon water op West-Timor

(Ik had dorst en jullie hebben mij water gegeven, Mat. 25:35)

Vastenactieproject van Samenwerkingsverband Clara&Franciscus

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malaka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van het verbouwen van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

Hoe doen we dat

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen, van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

Hieronder vind u het juiste bankrekeningnummer waar u uw donatie op kunt storten : rekeningnummer: NL39 RABO 035 180 1863 t.n.v. Kerkbijdrage St. Urbanus-Duivendrecht o.v.v. “Vastenactie 2024”.

U kunt ook doneren via bestaande digitale QR code van uw kerk o.v.v. ”Vastenactie 2024 Schoon water op West-Timor” of contant via het collecte maandje/busje in onze kerklocaties. In de ABG parochie hebben wij de aftrap van de Vastenactie al gedaan. Tijdens de oecumenische viering op Aswoensdag bracht de collecte € 244,– op voor Schoon water in West-Timor. Een mooi begin.

Van harte aanbevolen!

Pastoor Marianus Jehandut en Paul Proost

Wereldgebedsdag in Amsterdam Oost

Wat: Wereldgebedsdag 2024

Wanneer: vrijdag 1 maart om 14.00 uur

Waar: in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam

De Wereldgebedsdag is “een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!’” (website www.wereldgebedsdag.nl).

Ieder jaar bereidt een groep Christelijke vrouwen uit steeds een ander land de liturgie voor. Hun gebeden en verhalen gaan op die dag de wereld rond. Dit jaar zijn het Christelijke Palestijnse vrouwen die de viering voorbereid hebben.

Het is goed om te weten dat deze Christelijke zusters de liturgie samengesteld hebben voordat de strijd tussen Israël en Hamas uitbrak; zij trekken ons niet in een kamp. Wij willen echter hun angsten en trauma’s, die er ook vóór 7 oktober al waren, niet negeren; hun roep om gerechtigheid willen we horen, en ervaren wat hun verhalen met ons doen. De situatie van Joden in Israël en wereldwijd baren ons net zo goed zorgen maar in deze viering staan de Palestijnse Christenen centraal. Voor de Wereldgebedsdag 2024 heeft de voorbereidingsgroep als thema gekozen: “Verdraag elkaar in liefde”, op grond van de Bijbeltekst: “Ik smeek u… verdraag elkaar in liefde” (Efeziërs 4,1-7). Laten wij ons in deze verbindende smeekbede voegen tijdens onze oecumenische viering van Wereldgebedsdag in Amsterdam-Oost!

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze viering! Na afloop drinken we thee/koffie en kunnen we met elkaar napraten. Wees welkom, namens de Protestantse en Rooms-katholieke kerk en het Leger des Heils in Amsterdam Oost!

Jeroen Herben, Uschi Janssen, Marianus Jehandut, Martijn van Laar, Greteke de Vries

Informatie: ………

Alpha-gesprekscyclus in Diemen

Beste parochiaan,

Je komt wel eens in de kerk. Af en toe, voor een huwelijksviering of een doop, of vaker. Maar: wat geloof je nu eigenlijk? Wie is God eigenlijk? Wat is ons doel in het leven?

Heb jij vragen over het leven en geloof? Op dinsdag 5 maart a.s. om 18.30 uur starten we in Diemen een Alpha- gesprekscyclus om antwoorden te zoeken. Tijdens acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Iedereen is daar welkom. Kom gerust de eerste avond eens kijken of het wat voor je is.

Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding, koffie/thee en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden. Samen zoeken we naar antwoorden.

Zie voor meer informatie de poster en flyers in de garderobe.

We hopen je op 5 maart te mogen ontmoeten in onze kerk (de SPB te Diemen)!

De pastoraatsgroep van Sint Petrus’ Banden

Hartveldseweg 25, Diemen

(Bereikbaar met tram 19)

Bijbelmeditaties in Veertigdagentijd 2024

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Pasen met enkele aparte bijeenkomsten. De nieuwe formule die we in de Advent hebben uitgeprobeerd, is goed bevallen. We passen deze ook toe in de Veertigdagentijd. Hoe ziet deze formule eruit? We beginnen op zaterdagmiddag om 13.00 uur. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten . We sluiten af om 15.30 uur. De data zijn 24 februari en 16 maart.

Dit jaar gaan we ons verdiepen in de lezingen uit het Oude Testament: De binding van Izaäk (Genesis 22) en de Belofte van het Nieuwe Verbond (Jeremia 31,31-34). Dit zijn de lezingen van de tweede en de vijfde zondag in jaar B. De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Als U niet kunt deelnemen aan de eerste bijeenkomst, bent U toch welkom bij de tweede. En omgekeerd. Opgeven is nodig vanwege de maaltijd. Dit kan via het mailadres van de ABG parochie:abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer)

-Deelnemers aan zaterdag 24 februari : graag opgeven vóór 22 februari.

-Deelnemers aan zaterdag 16 maart : graag opgeven vóór 14 maart.

U bent van harte welkom!

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus. Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld. Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom! 

Janneke de Bruin

Bestemming collecte  25 februari  2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Hilda Coutinho-Post * Widja Jankipersad *

Intenties 25 februari 2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Prakash Dalloesingh * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties vrijdag 1 maart 2024 ABG-parochie

Overleden familie van Raan-Aafjes  * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur