Nieuwsbrief zondag 25 juni 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 25  juni 2023        12e zondag door het jaar

Agenda

Zondag25 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag25 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Zondag  2 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag  2 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag  9 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Constance de Ronde
Zondag  9 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

Laatste kans om een paaskaars te winnen!

De winnaar met het paarse  lot nummer 13 heeft zich nog altijd niet gemeld.

Dat kan nog tot en met a.s. woensdag, 28 juni, 12.00 uur, op telefoonnummer 020-665 34 39.

Dus kijk nog eens goed in uw portemonnee, of daar niet toevallig een paars briefje in zit. 

Dat hoor ik dan graag.

Kathy Hoogenboom

Bestemming collecte  25  juni  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Voor het welslagen van de Knie-operatie van Pater Bert Wooning, SVD ABG *

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Pastor Gerard de Wit * Cora Bunck-Hoeding  *

Intenties 25 juni  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Marca Wolterbeek  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 25 juni 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur