Nieuwsbrief zondag 26 februari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 26 februari 2023     1e Zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag26 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag26 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Zondag5 maart10.30 uurWoord en Communieviering,  AnnaBon, H. Hartog
Zondag5 maart10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag12 maart10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pastor R. Huysmans
Zondag12 maart10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

Kinderennevendienst.

In de Gerardus willen we graag starten met de kinderennevendienst. Elke zondag zijn kinderen vanaf 4 jaar van harte welkom.

Wilt u nog het Saamhorig blad thuis ontvangen ! Graag uw gegevens aan ons doorgeven via ons e-mailadres: abgparochie@gmail.com

HUISPAASKAARSEN

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2023.

Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 26 februari 2023 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker.

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.                                                                                              

Joke van Wees

DE SPIRITUALITEIT VAN DE KRUISWEG 2023

Vier vrijdagavonden in de vastentijd

Gedurende deze avonden gaan we ons verdiepen in de spiritualiteit van de kruisweg. Daarbij kiezen de deelnemers een statie met als doel:

1.  Het verkennen van de gelovige betekenis van het lijdensverhaal.

2.  Het uitdrukken van de eigen beleving bij het bijbelverhaal.

3.  Een brug slaan tussen de kruisweg van Jezus Christus en thema’s in het eigen leven.

De eerste avond:

Een inleiding op het thema vanuit de bijbel en uitgaande van werk van beeldende kunstenaars en hun interpretaties en associaties; we maken een schets van onze eigen interpretatie van de gekozen statie, waarin tot uitdrukking komt wat het lijdensverhaal met ons doet.

De tweede avond:

De eigen inspiratie en associaties tot uitdrukking brengen d.m.v. schilderen. Dit is de enige avond dat we schilderen. U hoeft geen ervaring te hebben. Het gaat om de beleving, niet om de vormgeving!

De derde avond:

We praten door over de opgedane ervaringen en bereiden de viering voor.

De vierde avond: 

Op deze avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Ook evalueren we het verloop van de avonden.

Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Evenmin als een avond overslaan.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze reis gedurende de vastentijd op weg naar Pasen. Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij, Uschi Janssen.

Thema: De spiritualiteit van de kruisweg

Locatie: AnnaBonifatiuskerk 2e Oosterparkstraat 246

Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 7

Aanmelden verplicht:  uschi.janssen@gmail.com

Data: 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023, van 19.00-22.00 uur

WERELDGEBEDSDAG TAIWAN 2023

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart een gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen

voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Dit jaar stelden de vrouwen uit Taiwan de orde van dienst samen. Zij kozen als thema:

ZICHTBAAR GELOVEN in Taiwan: Ik heb gehoord van jullie geloof  Efeziërs 1,15-19

Taiwan is een samenleving van immigranten met een grondwet die de fundamentele mensenrechten

op vrijheid van godsdienst bescherm. De diversiteit in religie in Taiwan staat op de tweede plaats in

de wereld, en de godsdienstvrijheid deelt de eerste plaats met België en Nederland.

Datum en tijd: vrijdag 3 maart 2023, 14.00 uur

Plaats: Elthetokerk, Javastraat 118A, Amsterdam

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze gebedsviering! Uschi Janssen, Greteke de

Vries, Anneke Nolet, Marianus Jehandut, Martijn van Laar.

Bestemming collecte 26 februari  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Gré Commandeur-Mooi * Joos Overgaag-Persoon * John Corte * Julia Maria Biegman * Adinda Regina de Boer *

Intenties zondag 26 februari 2023 AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 26  februari 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruisma –de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba  * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 3 maart 2023 Gerardus Majella

Overl. Fam. Van Raan-Aafjes *

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur