Nieuwsbrief zondag 26 januari 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 26 januari 2020            3e zondag door het jaar

Agenda

Aanmelding voor de eerste communie

De uiterste inschrijving voor de eerste communie van dit jaar is op 1 februari 2020. Het aanmeldformulier is te vinden in de Gerardus Majella kerk en Anna Bonifatius kerk.

Agenda en informatie t.b.v. de bijeenkomst op zondag 26 januari a.s. over de toekomst van onze parochie.

Op zondag 26 januari a.s. wordt in de Gerardus Majella kerk de volgende bijeenkomst gehouden in het kader van het samenvoegen van de activiteiten van onze twee kerken op één locatie.

Aanvang: 12.15 uur, zodat de parochianen van de Anna Bon na de viering naar de Gerardus kunnen komen.

Zondag j.l. zijn onderstaande documenten op de website van de ABG geplaatst.

U kunt deze documenten als volgt vinden: website ABG > kopje Parochie > Documenten ABG-parochie januari 2020.

Hier staan nu:

  • Update 2019 gebouwenplan Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Antwoord op de vraag welke kerkgebouwen wij binnen het SWV in de komende 7 jaar denken nodig te hebben en te kunnen betalen.

  • MeerjarenOnderhoudsPlan van de Anna Bon + MeerjarenOnderhoudsPlan van de Gerardus

In deze rapporten wordt door Monumentenwacht aangegeven wat de te verwachten onderhoudskosten in de komende 10 jaar zullen zijn zullen.

  • De Jaarrekening 2018. Door omstandigheden pas recent gereed gekomen. De jaarrekening laat helaas een zeer fors tekort zien.

Agenda: tijdens de bijeenkomst op 26 januari zal het locatiebestuur een toelichting op bovengenoemde documenten geven en uw vragen n.a.v. het lezen van deze documenten beantwoorden c.q. hierover met u in gesprek gaan.

Wij willen u van harte uitnodigen aanwezig te zijn op deze bijeenkomst over de toekomst van u, van onze parochie!! Namens het locatiebestuur, Paul Proost, vice-voorz.

Bestemming collecte 26 januari Gerardus Majella:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de actie kerkbalans.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Ynskje Tirro G * Mv. Van Tilburg G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Maria v. Voorst-Korsman * Josephina Maria Bernadette van Hees * Dick Helman * Ton van Brussel * Esseline Sprokkelman *

Zondag 26 januari Anna-Bonifatius

Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 26 januari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Bernadus de Haas * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0682408413

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.