Nieuwsbrief zondag 26 juli 2020

De Kleine Samenspraak


Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 26 juli 2020       17e zondag door het jaar

Agenda

Zondag26 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag26 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog
    
Zondag2 aug10.30 uurGezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht. Cees de Haan (GM) en Elly Molenaar (MvG)
Zondag2 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog

Een brief van het parochie bestuur

Beste mede parochianen, 

Het bisdom heeft de corona-protocollen aangepast. Voor de vieringen in onze kerken betekent dit een kleine verandering:

  • een cantor mag tijdens de viering een aantal liederen zingen. Samenzang mag echter nog niet. 
  • ook aanmelden voor de zondagse vieringen in onze kerken blijft nodig. 

Met hartelijke groet, locatie bestuur.

Mededelingen:

In de afgelopen weken hebben wij weer vieringen kunnen houden, zij het op 1 1/2 meter afstand van elkaar. Goed om elkaar weer te kunnen ontmoeten en te kunnen vieren!

Aanmelden voor de zondagse vieringen blijft nodig, gezien het beperkte aantal plekken in onze twee kerkgebouwen.

Het pastoraal team buigt zich deze dagen over het vieringenrooster van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus voor de periode 1 september tot 30 november a.s. Dan zal o.a. gekeken worden naar de vraag of vervanging van pater James in de komende periode nog noodzakelijk is, gezien de lockdown in India.

Goed nieuws is dat er weer doopvieringen kunnen plaatsvinden. Ook hier dient de 1 1/2 meter regel gerespecteerd te worden. Daarom heeft het samenwerkingsverband een doopstok aangeschaft. Dit is een, echte, Jacobsschelp, die op een mooie messing buis is gemonteerd. Hiermee kan de priester dopen en afstand bewaren. Wel even wennen, maar mooi dat er weer gedoopt kan worden.

Wij wensen u een goede week toe.

Met hartelijke groet,

Locatie bestuur ABG-parochie

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom

Bestemming collecte 26 juli Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB* Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G* en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 26 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Overleden ouders Kiebert-de Jong * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot* en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 26 juli AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * Louise Bruin* Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.