Nieuwsbrief zondag 26 juni en 3 juli 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

26 juni 2022        13e zondag door het jaar

Agenda

Zondag26 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Mesdag
Zondag26 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa SVD
Zondag3 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag3 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pastor H. Janssen

Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee week.

Vieringen binnen de ABG

  • Op zondag 31 juli is er een gezamenlijke viering met de Martelaren van Gorcumparochie. Pater Noom zal dan voorgaan in een Eucharistieviering. Deze viering vindt in de Martelaren van Gorcumkerk plaats. Er zijn die dag geen vieringen in onze twee kerken. 
  • Op zondag 18 september a.s. is pater Janssen verhinderd om voor te gaan in de Gerardus Majella. Mevrouw Marga Berkhout zal die dag voorgaan in een WoComviering.

Bestemming collecte 26 juni AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 26 juni

Yvonne Ong A Swie * Marianne van Wijnkoop (een goede vriendin van Thijsje van de Rest)

Zondag 26 juni AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 26 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur