Nieuwsbrief zondag 26 maart 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 26 maart 2023      5e Zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag26 maart10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag26 maart10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD

Boetevieringen voor Pasen

Woensdag 29 maart om 9.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de AnnaBonifatius.

Vrijdag 31 maart om 9.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de Gerardus Majellakerk.

Vieringen Goede Week en Pasen

 AnnaBonGerardus
Zondag 2 april Palmzondag10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding Pater Marianus, SVD10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding Pater Bert Wooning, SVD
Donderdag 6 april Witte Donderdag    Geen Viering19.30 uur Eucharistieviering ter herdenking van het laatste Avondmaal Pater F. Mulders
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen   19.30 uur Avondplechtigheden o.l.v. parochianen met kruisviering waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen
Zaterdag 8 april Paaszaterdag21.00 uur Paaswake Pater Marianus, SVD  Geen viering
Zondag 9 april Hoogfeest van Pasen10.30 uur Woord- en Communieviering Hans Mesdag10.30 uur Eucharistieviering Pater Yan Asa, SVD
Maandag 10 april Tweede Paasdag  Geen Viering10.30 uur Eucharistieviering Pater Marianus, SVD

Goede Vrijdagavond

Het is een mooie traditie om in het bijzonder op Goede Vrijdag nadrukkelijk onze noden voor de Heer te brengen. Het is de dag dat het lijden en de dood van Jezus centraal staat. Hij is onze bontgenoot en lotgenoot. Hij heeft meegemaakt wat ieder van ons overkomt. Waar kunnen wij beter terecht?

In de vrijdagavondviering op Goede Vrijdag in de Gerardus willen wij graag onze hoop en vertrouwen  in God uitdrukken en tegelijkertijd Hem voorleggen wat er in ons leeft aan zorgen, pijn en verdriet.

Vanaf zondag 26 maart liggen er daartoe in de garderobe van de Gerardus kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De geschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje doen in de garderobe of op enig moment afgeven.

Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten.

Ook kunt u op Goede Vrijdagavond het kruis vereren met bloemen, met een handkus, een buiging of anderszins. De bloemen worden na de viering herschikt en gaan dan deel uitmaken uit van de versiering met Pasen.

Laten we er samen een inspirerende viering van maken. De Heer nodigt ons daartoe uit.

met vriendelijke groeten, Ben Dieker

Bestemming collecte 26 maart  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

U I T N O D I G I N G

Dialoog –wandeling 23 april

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom.’ Rond dit thema organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem- Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoogwandeling.

Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over Joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en de samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.

De wandeling zelf begint om 13.30 uur in het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur worden we verwacht in het Joods Museum voor een speciale rondleiding over het thema. We eindigen de middag met koffie en thee in de gemeenschapsruimte van Sant’Egidio naast de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein. Daarbij is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de inleidsters. De middag eindigt rond 16.15 uur.

Deelname aan de dialoogwandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis. Wie echter in het bezit is van een Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze mee te nemen.

Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt. Meld u daarom vóór 15 april aan via wandeling23april@gmail.com . U ontvangt dan nadere informatie over de wandeling en het bezoek aan het Joods Museum.       

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Gré Commandeur-Mooi * Joos Overgaag-Persoon * John Corte *

Intenties zondag 26 maart  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 26 maart  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma–de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties vrijdag 31 maart 2023 Gerardus Majella

Overleden familie van Raan – Aafjes

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur