Nieuwsbrief zondag 27 maart 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

27 maart 2022      4e zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag27 mrt10.30 uurEucharistieviering, Samen op weg viering ABG, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zaterdag2 apr11.00 uurDoopvoorbereiding, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag3 apr10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag3 apr10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, M. Berkhout
Woensdag6 apr09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Vrijdag8 apr09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag10 apr10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag10 apr10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. F. Mulders, SMA

Vesperviering Hofkerk in de Vastentijd

Datum             : zaterdag 2 april 2022

Thema            : “Behoud de Schepping!”

Programma    : 14.15: koffie en thee in de Hofkerk

  14.30: start van Stiltewandeling vanuit de Hofkerk door Park Frankendael olv Tessa

 Koopmanschap en Uschi Janssen

  15.45: lectio divina olv Gerard Moorman en Ari van Buuren

  16.30: Vesper

De Vastentijd is bij uitstek een periode van bezinning en inkeer, van soberheid en zoeken hoe we God en medemens kunnen dienen. De milieucrisis bedreigt het leven van velen en dwingt ons na te denken hoe we zorg kunnen dragen voor Gods schepping. Om die reden organiseren Hofkerk en ABG-parochies een bezinningsmiddag op 2 april over het thema: ‘Behoud de schepping!’

De middag begint om 14.30 u. met een Stiltewandeling door Park Frankendael. Daarna keren we terug naar de Hofkerk voor een gezamenlijke bezinning op de boodschap van Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus over de schepping. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten met een Vesperviering. Neem de flyer achterin de kerk mee!

U bent van harte welkom in de Hofkerk, Linnaeushof 94 in de Watergraafsmeer.

Vastentijd BEZINNINGSAVONDEN IN GERARDUS EN ANNABON: Van 20.00 – 21.00 uur

UITNODIGING voor het bijwonen van twee (of een) van deze vastentijd bijeenkomsten.

Donderdag, 31 maart in de Gerardus, 20.00 –  21.00 uur: Veronica droogt het gezicht van Jezus

Vrijdag, 8 april in de AnnaBonifatius, 20.00 –  21.00 uur: Jezus ontmoet zijn moeder

Met in het achterhoofd de gebeurtenissen in de wereld richten we ons op het thema “Familie en vrienden” n.a.v. twee staties van de kruisweg waarbij Jezus een ontmoeting heeft, de ene keer met Veronica en de andere keer met Maria.

U wordt uitgenodigd mee te gaan in een meditatie; je in te leven in wat er op het moment van de statie gebeurt; en uiting te geven aan je ervaring, voor jezelf en/of (vrijblijvend) met de andere aanwezigen.

De begeleiding wordt verzorgd door Tessa Koopmanschap, meestal in samenwerking met Uschi Janssen. Helaas is Uschi deze keer verhinderd.

P.s. De workshop (de spiritualiteit van de kruisweg met schilderen) is nu al twee jaar opgeschort vanwege Covid. Echter staat nog steeds op ons programma! Hopelijk kunnen we deze volgend jaar aanbieden, samen met Uschi en Jaap van der Meij.

Graag tot 31 maart en 8 april

Opgeven bij het secretariaat: abgparochie@gmail.com of telefonisch: 020-6650070 liefst vrijdags tussen 10.00 en 12.00 of per email. Tessa Koopmanschap

Klimaatwandeling door Amsterdam Oost

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert Stille Zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling door de Indische Buurt en Dapperbuurt om de bezorgdheid te tonen over de aantasting van het leven als gevolg van klimaatverandering. We lopen via kortere en langere routes langs diverse duurzame projecten.  Meer informatie op de site van de Raad van Kerken Opgeven zo spoedig mogelijk  bij ds. Greteke de Vries (predikant@muiderkerk.nl) tel. 06 10325127 of via aanmelder.nl Het aantal plaatsen is beperkt.

Meezingen in het gelegenheidskoor?

In de vesper na de klimaatwandeling op 16 april zal een gelegenheidskoor zingen onder leiding van Wilna Wieringa, dirigent van de Keizersgrachtkerk en Dominicuskerk. Wie vanuit de Kerk Amsterdam Oost wil meezingen? Repetitie is op vrijdagavond 8 april om 19.30 uur in de Muiderkerk. Opgave bij Christien Visch, 06 44214567 of christienvisch@gmail.com

Vastenactie 2022

In het kader van de Vastenactie 2022 doen alle parochies in het samenwerkingsverband Clara en Franciscus dit jaar mee aan een special project: het opzetten van een startersfonds voor vrouwen met een beperking in Ghana, gelegen aan de westkust van Afrika.

De band tussen Ghana en Nederland is 200 jaar geleden ontstaan, maar helaas niet op een manier om trots op te zijn.

Duizenden Ghanezen werden door Nederlanders als slaaf verscheept naar Suriname, Curaçao en Brazilië. Diverse forten, waarvan Elmina de bekendste is, zijn daar nog een triest bewijs van. Ghana is tegenwoordig politiek stabiel, maar economisch gaat het slecht; de werkloosheid is hoog. Overheden en ontwikkelingsorganisaties springen bij, maar hebben niet altijd oog èn budget voor mensen met een beperking.

De Vastenactie 2022 wil zich juist voor hen sterk maken, niet alleen door het geven van praktische zorg, maar ook om hen economisch zelfstandig te maken, zodat zij hun respect en waardigheid terugkrijgen, en niet meer hoeven te bedelen.

De Hope of Life Association (HFL) in Accra ontwikkelt vele initiatieven. In 2022 wil men 35 vrouwen met een handicap helpen van hun beroep of vaardigheden te kunnen leven.

Zij willen de vrouwen een training geven, zodat ze zelf een bedrijfsplan kunnen schrijven, en na goedkeuring een micro-krediet kunnen ontvangen om een bedrijfje op te starten.

De vrouwen worden professioneel begeleid en ondersteund tijdens dit traject, en krijgen hulp bij  het openen van een zakelijke bankrekening. Het micro-krediet, een lening, wordt in stapjes terugbetaald.

Andere vrouwen kunnen met dit geld dan weer worden geholpen bij het opzetten van hun bedrijfje.

Wilt u dit project financieel ondersteunen, dan kan dat op de volgende manieren:

*   door een bedrag te storten op de rekening van onze parochie:

     NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. ABG parochie  o.v.v. Vastenactie 2022

*   door geld in een envelop te doen en deze op de collecteschaal te leggen tijdens de

     collectes gedurende de vieringen in de vastentijd. Er liggen witte enveloppen met een sticker

     Vastenactie klaar in de hal/garderobe van de kerk

*   door op de 4e zondag van de Veertigdagentijd (op 27 maart) bij te dragen aan de collecte tijdens de viering; deze zal bestemd zijn voor de Vastenactie.

Alvast onze hartelijke dank! Meer informatie vindt u in de folder van de Vastenactie, die ligt in de hal/garderobe van de kerk. 

Bestemming collecte 27 maart Gerardus Majella en AnnaBon

De AB is dicht en de collecte is bestemd voor de Vastenactie.

INTENTIES

Onze zieken

Thijsje van de Rest AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Alfred Baarn * Humphrey Denz * Montserrat van den Emster-Ramirez Llort *

Zondag 27 maart  AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 27 maart Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 1 april Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur