Nieuwsbrief zondag 27 november 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 27 november 2022       Eerste Zondag van de Advent 

Agenda

Zondag27 nov10.30 uurEerste Zondag van de Advent  en gezamenlijke feestelijke Eucharistieviering t.g.v. het 40 jarig bestaan van de AnnaBon,  AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag27 nov10.30 uurGerardus, Geen Viering
Zondag 4 dec10.30 uur2e  zondag van de Advent, Eucharistieviering,  AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag 4 dec10.30 uur2e  Zondag van de Advent , Woord en communieviering, Gerardus, Zr. Melina, SSpS
Zondag11 dec10.30 uur3e  Zondag van de Advent , Woord en communieviering, AnnaBon,  P.  Commandeur
Zondag11 dec10.30 uur3e Zondag van de Advent , Eucharistieviering, Gerardus,  P. H. Janssen

Gedenken 40 jarig bestaan van de Anna Bonifatius locatie in de pastorie van de voormalige Bonifatiuskerk


Op zondag 27 november willen wij gedenken dat de huidige Anna Bonifatiuslocatie 40 jaar in gebruik is als kerkruimte. Wij doen dit tijdens de viering in de AnnaBon die om 10.30 uur
begint en waarbij pastoor Marianus zal voorgaan. Ook de parochianen van de Gerardus Majella zijn hierbij van harte uitgenodigd.  Die dag zal er geen viering in de Gerardus Majella zijn.  Na afloop van de viering drinken wij koffie / thee met gebak en is er een programma met aandacht voor de mensen en dingen die de afgelopen 40 jaar voorbij zijn gekomen en gegaan.

U bent van harte uitgenodigd op zondag 27 november in de AnnaBon!

Parochiemiddag zaterdag 10 december in Gerardus Majellakerk


Beste medeparochianen,

Graag wil ik u uitnodigen voor de parochiemiddag op zaterdagmiddag 10 december in de Gerardus Majella, start om 12.30 uur met een lunch. U bent van harte uitgenodigd! 

Met vriendelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Stilte activiteit en Vesperviering in de Advent

Zaterdag 10 december.

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden. We komen samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 10 december 2022. In de donkerste tijd van het jaar gaan wij het feest van het Licht vieren.

“Levenslicht” is het thema van deze Vesper.

Hij/zij zag het levenslicht’ kan er worden gezegd bij een geboorte. ‘Iets komt aan het licht’, zeggen we als er iets wordt onthuld dat eerst verborgen werd gehouden. ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’ schrijft de evangelist Johannes in zijn weergave van het kerstevangelie. De voorbereidingsgroep heeft dit jaar een mooi programma samengesteld rondom dit thema. Frank de Haas verzorgt de meditatie en cantores van de LWM o.l.v. Godfried Jansen verzorgen de muzikale bijdrage.

De Vesper begint om 16.30 uur.

Voorafgaand aan de Vesperviering kunt u weer een meditatieve omgang lopen in de kerk. Dit keer willen wij u meenemen in het Rozenkrans geheim, de Geheimen van het Licht (Doop van Jezus in de Jordaan; Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana; Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods; Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor; Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal). U loopt langs 5 mooie plekken in de kerk, waar u stilstaat bij deze geheimen en uw zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken en proeven, worden geprikkeld. Met behulp van een handleiding loopt u op eigen gelegenheid. Voor de rondgang heeft u ongeveer 45 minuten nodig.

Nieuwsgierig geworden?

U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom!

Wilt u in alle rust de rondgang doen, wees dan op tijd.

Namens Janet van Dordrecht en Mariëtte Hilhorst- stilte activiteit

We sluiten de viering af met een heerlijke soep en een broodje. Voor deelname vragen wij een eigen bijdrage. ​Voor zowel de stilte-activiteit als de Vesper bent u van harte welkom.

Thuisverlof van Zr. Eustokhia

Zr. Eustokhia is afwezig vanaf 26 november 2022 tot en met 2 februari 2023 in verband met thuisverlof naar haar familie in Indonesië.

Tijdens haar afwezigheid zal Zr. Suchita haar vervangen.

Bestemming collecte 27 november AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G *en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Henk Brink * Tiny Klerks – v.d. Meer *

Zondag 27 november  AnnaBon

Nanda Graanoogst * Remilia Marchena * Arie en Lena van Leeuwen * Fam. De Heus * Jan en Bep van de Burg * mevr. Boers * Jo de Jong * Tiny Vogelenzang * Miny Balde * Ria Panday *  Ben en Bep Erkamp * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 27  november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad- Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest- Elshot * Martin Doest * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur