Nieuwsbrief zondag 27 september 2020

 De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 27 september 2020         26e zondag door het jaar                

Agenda

Zondag27 sept10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag27 sept10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina SSpS
Zaterdag3 okt11.00 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag4 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag4 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen

Mededelingen:

Oproep aan de bezorgers van de Saamhorig

Om het contact met de parochianen in deze tijd van corona te versterken willen wij de bezorgers van de Saamhorig vragen om de Kleine Samenspraak van zondag 04 oktober a.s. bij parochianen thuis te bezorgen. Wij willen u vragen om uw bezorgwijk 1 x extra te willen lopen voor de bezorging van de Kleine Samenspraak. (Daarnaast zal de Kleine Samenspraak ook op de gebruikelijke manier verspreid worden, d.w.z. digitaal en geprint om mee te nemen vanuit de kerk.) De enveloppen met de Kleine Samenspraak liggen voor u klaar op vrijdag 02 oktober na de viering van 09.00 uur in de Gerardus Majella. Bent u niet in de gelegenheid om de Kleine Samenspraak op 02 oktober op te halen, dan kunt u dit doen op zondag 04 oktober in de Gerardus of in de AnnaBon na de viering, afhankelijk van waar uw wijk ligt.

Het gaat om een speciale editie met o.a. aandacht voor het Gerardusfeest.

Bij voorbaat dank voor uw extra inzet!!

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Rozenkransgebed in oktober

Oktober is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon Kerk.

Lezing in de Nicolaasbasiliek

Op dinsdagavond 6 oktober van 19.30-21.00 uur in de Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam is er een lezing door Hendro Munsterman (Katholiek theoloog en Vaticaanwatcher).

Het thema is Vrouwelijke Diakens: hoopvol en realistisch perspectief of geest uit de katholieke fles? Aansluitend zal hij vragen beantwoorden.

Opgave: gcrijns@xs4all.nl of tel. 0628203148. Meer informatie: antoinettevangurp@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage. U bent welkom.

Antoinette van Gurp, José Hooghiemstra, Astrid Roggen en Gemma Crijns.

Graag bezoek

Wekelijks bidden we voor onze zieken, daarvan is Montse van den Emster er een. Wij missen haar al jaren in onze parochie. Om contact met haar te krijgen is vele jaren een groot probleem geweest. Van een van haar dochters vernam ik dat ze verhuisd is naar het Eduard Douwe Dekkers huis in Amsterdam Noord. De schoener straat 11, 1034  X Z Amsterdam. Ik heb haar gister opgezocht. Dat was een grote verrassing en ze was zichtbaar aangedaan. Ik laat u dit graag weten. Het zal haar goed doen, bezoek te ontvangen. Zij woont daar op afdeling Marel kamer 358. Een vriendelijke groet van mij, Anne van Baar

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk.

Secretariaat

Vanaf 25 september-19 december 2020 is Zr. Lili afwezig bij het secretariaat. Zr. Eustokhia zal haar taak overnemen. Op dit moment is Zr. Eustokhia bezig met kerkelijke inburgering in Nijmegen. In verband met dit is het secretariaat geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur in de 2e en 4e week van de maand en op zaterdag om 10.00-12.00 uur in de 1e en 3e week van de maand.

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korte introductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgen de deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar over geloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs-en levensvragen. Het aantal deelnemers is beperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Gerardusfeest 11 oktober. 

Vanwege alle beperkingen in deze coronatijd is het niet mogelijk om het Gerardusfeest te vieren zoals we dat gewend zijn.Een groepje parochianen van de Gerardus Majella denkt na over hoe dit jaar aandacht gegeven zal worden aan het Gerardusfeest.

Bestemming collecte 27 september Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 27 september Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 27 september AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Overl. fam. Willms-Esselaar * Jos van Hees *  Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

Vrijdag 2 oktober Gerardus Mejella

Overleden familie van Raan-Aafjes

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)