Nieuwsbrief zondag 28 april 2024

 De Kleine Samenspraak

Zondag 28 april 2024, 5Zondag van Pasen, Zondag Oosterse
Agenda

Zondag28 april10.30 uur5e Zondag van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag1 mei10.00 uurWoord en Communieviering in de Kastanjehof, Jaap van der Meij
Vrijdag3 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Henk Janssen Iedere 1e vrijdag van de maand aansluitend Aanbidding.
Zondag5 mei10.30 uur6e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS m.m.v. het ABG koor

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Tijdens de Vasten hebben wij dit jaar geld ingezameld voor het project Schoon water op West-Timor. In sommige afgelegen dorpen op West-Timor is gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. Met het geld dat wij ingezameld hebben gaat de lokale parochie samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

De opbrengst voor ons vastenactieproject is € 1803,–, waarvan € 500,– is ingezameld door de kinderen. Een heel mooi bedrag!
Namens de parochie van West-Timor wil ik u van harte bedanken voor uw gulle bijdragen!

Namens het locatiebestuur Paul Proost

Afwezig van de Regio CF

Beste parochianen,

Pastoor Marianus Jehandut SVD, pater Bert Wooning SVD en pater Edmund Owusu SVD zullen vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei afwezig zijn van ons SWV CF, vanwege hun deelnamen aan hun Provinciale kapittel van de paters SVD te Steyl.
Voor de ziekenzalving neemt u contact op met:

  • Pater Frans Mulders: 06 526 21 539.
  • Pater Henk Janssen: 06 1093 9070.

Pastoor Marianus Jehandut SVD.

Team Sam’ s Kledingactie

Beste Parochianen,

Heel hartelijk bedankt voor uw inzet en die van uw team bij de inzameling van kleding en schoenen. Mede dankzij u kunnen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood. In de laatste actieperiode heeft uw inzamelpunt 95 kilo textiel ingezameld. Daar zijn we ontzettend blij mee. Wij hopen van harte dat u de komende actieperiode weer in wilt zamelen. Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar.

Nogmaals onze hartelijke dank!

Rozenkransgebed in de meimaand

De meimaand is Mariamaand. Er is dan gelegenheid in onze parochie om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 10.00 uur in de Kastanjehof. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus. U bent van harte welkom.

Filmavond op 5 juni 2024

Op woensdag  5 juni 2024 organiseren wij een filmavond in het kader van het effect op klimaat verandering . De titel is “The Letter”. De aanvang is 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur met een tussenpauze voor een kopje thee of koffie. Plaats: Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2 , 1094 AL Amsterdam. Wij hopen u te verwelkomen op 5 juni aanstaande.

Bestemming collecte 28 april 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.
Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB * Franta Wijchers AB * Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G *  Vivian Ameerun G* en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Christiaan Looijen (Kastanjehof) *

Intenties 28 april  2024 ABG-parochie

Uit dankbaarheid van Delia Wijntuin * Pastor Joop Stam * Josephina Dieker- Sloot * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties vrijdag 3 mei 2024 ABG-parochie

Overleden familie van Raan – Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam.
Tel. 020-6650070 (secretariaat).
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur