Nieuwsbrief zondag 28 februari 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 28 februari 2021      2e Zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag28 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Marianus SVD
Zondag28 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag7 mrt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, James Arul SVD
Zondag7 mrt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Constance de Ronde

Wereldgebedsdag in de ABG op zondag 7 maart 2021

We vieren Wereldgebedsdag op zondag 7 maart in plaats van op de eerste vrijdag in maart zoals we gewend zijn. Omdat we i.v.m. corona niet goed gezamenlijk met de Eltheto, de Muiderkerk en het Leger des Heils kunnen vieren, hebben we besloten om zowel in de Gerardus als in de Annabon apart aandacht te besteden aan de viering zoals die dit jaar door de vrouwen van het eilandenrijk Vanuatu is gemaakt. Ook in de Muiderkerk en de Eltheto wordt op zondag 7 maart aan Vanuatu aandacht besteed. Pater James en Constance de Ronde zullen de viering in de Annabon en Gerardus leiden.

Over de hele wereld besteden nu christenen aandacht aan Vanuatu. De vrouwen hebben drie projecten geselecteerd die vanuit de kerken in de hele wereld ondersteuning krijgen, twee projecten in Vanuatu en een in Suriname. Twee projecten zetten zich in voor: de vroegtijdige opsporing van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en het begeleiden van hun ouders; de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en oogzorg op scholen en in de dorpen. Verder is er een speciaal verzoek mbt de ondersteuning van kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen in Suriname (de wijk Pontbuiten in Paramaribo).  De collecte na afloop van de vieringen in de ABG zal bestemd zijn voor deze projecten.

Wees welkom in de viering in de Annabon of Gerardus. Uschi Janssen en Anneke Nolet, namens Wereldgebedsdag.

P.S. Vanaf 25 februari 10.00 uur zal een alternatieve Wereldgebedsdag-viering tot half maart beschikbaar zijn op het onderstaande YouTube kanaal: https://youtu.be/zCktIQZ75Mo  

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2021. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 28 februari 2021 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees

De kruisweg-afbeeldingen in onze kerken

Ieder jaar wisselen we in onze beide kerken de kruiswegstaties.

Dit gebeurt aan het begin van de veertigdagentijd. Op deze wijze willen we hernieuwde aandacht vragen voor de lijdensweg van Jezus op weg naar Pasen. We kunnen dan ook jaarlijks een ander accent leggen.

Dit jaar bestaat de kruisweg uit een achttal afbeeldingen van het prachtige schilderij van de Vlaamse schilder Hans Memling (1430- 1494). Het zijn acht uitsneden uit één groot schilderij. Memling weet het hele lijdensverhaal van Jezus  heel knap in één geheel onder te brengen. Het gehele schilderij bevat 23 gebeurtenissen.

In een bijlage wordt uitvoeriger ingegaan op deze kruisweg.

Wij bevelen lezing bijzonder aan. Deze bijlage is in de digitale versie van de Samenspraak bijgevoegd. In de garderobe liggen afgedrukte exemplaren bij de Samenspraak.

Als u het hele schilderij met de 23 scènes van de lijdensweg van Jezus digitaal wilt zien, raad ik u onderstaande website aan :

www.Statenvertaling.net/bijbel en kunst/schilders en werken/Hans Memling/taferelen uit de passie. Klik verder onderaan de webpagina op ‘toon animatie’. Ben Dieker

Bestemming collecte 28 februari 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Theo Gunsing (voor het welslagen van de operatie) AB * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB * Nanda Graanoogst AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Marca Wolterbeek * Jan van Gameren *

Zondag 28 februari  AnnaBon

Willemien en Antoinette Willems van Dijk * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 28 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 5 maart 2021

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur