Nieuwsbrief zondag 28 juni 2020


Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

 De Kleine Samenspraak

Zondag 28 juni  2020          13e zondag door het jaar

Agenda

Zondag28 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag28 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog
    
Zondag5 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Maurits Damstee
Zondag5 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag12 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Maurits Damstee
Zondag12 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag19 juli10.30 uurGezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht.
Zondag19 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
    
Zondag2 aug10.30 uurGezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht.
Zondag2 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog

Een brief van het parochie bestuur

Beste mede-parochianen,

Afgelopen woensdag heeft de regering de coronamaatregelen versoepeld. Ook het bisdom heeft de protocollen voor vieringen, zie internetpagina van ons bisdom, op een beperkt aantal punten aangepast.

Kern van de coronamaatregelen blijft echter: hou 1½ meter afstand.

Dit betekent dat er ondanks de versoepeling niet meer dan 30 mensen naar de vieringen in onze kerken kunnen komen. Er passen helaas niet meer dan 30 mensen in als je op 1½ meter afstand van elkaar moet blijven!! Ook ontsmet u uw handen bij binnenkomst en voor het ter communie gaan en kunnen wij (nog) niet zingen.

Wij willen u daarom vragen om u in de komende weken toch te blijven aanmelden voor de zondagse vieringen in de AnnaBon en de Gerardus Majella.

Is de Gerardus qua aanmeldingen vol, dan wordt u verwezen naar de AnnaBon; is deze kerk qua aanmeldingen vol, dan wordt u verwezen naar de Gerardus.

Zijn beide kerken vol, dan kunt u naar de doordeweekse vieringen komen: woensdag om 09.00 uur in de AnnaBon; vrijdag om 09.00 uur in de Gerardus. Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich (vooralsnog) niet aan te melden.

Als zowel de Gerardus als de AnnaBon vol zijn qua aanmeldingen, kunt u op zondag naar de Martelaren van Gorcumkerk. Op 05 juli worden daar de vieringen hervat. De zondagse viering begint om 10.30 uur. Voor deze viering kunt u zich aanmelden via:

secretariaat@hofkerk.amsterdam.

Met hartelijke groet, Locatiebestuur ABG

Mededelingen: 

Er is beschikbaar volledig artikel over de orgels in de ABG parochie. Dat staat op de plek achter in de kerk. U kunt dat meenemen.

De katholieke viering in IJburg. In de hele maand juli 2020 zal geen viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg plaats vinden.

De preek van Pater Marianus (zondag 28 juni) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl

Graag aanmelden voor iedereen die in de viering wil bijwonen.

Bestemming collecte 28 juni Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Mv. Maria Antonia Noordeloos-Bieshaar

Zondag 28 juni Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * Riet Loomans van Baar *

Zondag 28 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * voor al onze dierbare overledenen

Vrijdag 3 juli Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.