Nieuwsbrief zondag 28 maart 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 28 maart 2021        Palmzondag van het lijden van de Heer

Mededeling

In verband met goede week is er geen eucharistieviering om 09.00 uur op 2 april in de Gerardus maar wel eucharistieviering op woensdag 31 maart om 09.00 uur in de AnnaBon.

Rooster goede week en Pasen

 AnnaBonGerardus
28 mrt 2021 Palmzondag10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding P. Yan Asa SVD10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding P. R. Huysmans
1 april 2021 Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering te herdenking van het laatste Avondmaal P. Edmund Owusu SVD
2 april 2021 Goede Vrijdag15.00 uur Kruisweg Peter Commandeur15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen   19.00 uur Avondplechtigheden o.l.v. parochianen met kruisverering en bloemenhulde waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen
3 april 2021 Paaszaterdag19.00 uur Paaswake P. Edmund Owusu SVD  Geen Paaswake
4 april 2021 Hoogfeest van Pasen10.30 uur Eucharistieviering P. James Arul SVD10.30 uur Eucharistie viering P. Edmund Owusu SVD
5 april 2021 Tweede Paasdag10.30 uur Eucharistieviering P. Marianus SVD  Geen viering

Toelichting bij de vieringen in de Goede Week

Witte Donderdag

  • De Witte Donderdagviering in de Gerardus is om 19.00 uur (i.p.v. om 19.30 uur)
  • In tegenstelling tot eerdere berichten o.a. in de Saamhorig, is er dit jaar geen viering op Witte Donderdag ’s avonds in de kapel van het OLVG. Vanwege de coronapandemie mogen daar geen vieringen gehouden worden.

Goede Vrijdag

  • Beginnen de Avondplechtigheden in de Gerardus om 19.00 uur (i.p.v. om 19.30 uur)
  • In tegenstelling tot wat in de Saamhorig staat zijn er geen Avondplechtigheden in de Anna Bon.

Paaswake

  • De Paaswake begint op zaterdag 03 april in de AnnaBon om 19.00 uur  (i.p.v. om 21.00 uur)

Alle bovenstaande vieringen duren niet langer dan 1 uur, zodat iedereen tijdig naar huis kan i.v.m. de avondklok. Het is de bedoeling dat u zich voor iedere viering apart aanmeldt. Hartelijk dank.

Goede vrijdagavond in de Gerardus

Op Goede Vrijdag is er een avondviering in de Gerardus. Juist in deze Coronatijd krijgt deze viering een extra dimensie. Wij leggen God voor wat er in ons leeft aan pijn, zorgen en verdriet. Als er één is die met de lijdende en bedroefde begaan is, is het Jezus wel. Om onze intenties een plaats te geven in deze viering liggen er vanaf zondag 21 maart in de garderobe van de Gerardus kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De beschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje in de garderobe doen. Uw gebeden zullen in deze viering aan God worden aanbevolen.

Mocht u zelf niet willen of kunnen komen geef het dan aan een ander mee. Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten. In dezelfde viering kunt u ook, als u dat wilt, bloemen neerleggen bij het kruis als uiting van eerbied en/of uw eerbied met een (kniel) buiging, handkus of ander gebaar tot uiting brengen. We zullen daarbij evenwel rekening moeten houden met de afstandsregels.

De neergelegde bloemen zullen later worden geschikt en deel uitmaken van de paasversiering. Goede Vrijdag wordt op deze wijze verbonden met Pasen. Na het kruis volgt de Opstanding.

Wij hopen op een inspirerende viering. Ben Dieker

Wijzigingen binnen het Pastoraal Team

Beste medeparochianen,

Hierbij willen wij u informeren over wijzigingen binnen het Pastoraal Team

Per 1 juli 2021 krijgt pater James Arul een nieuwe aanstelling. Daartoe heeft het provincialaat van de orde SVD besloten. De congregatie heeft hem elders nodig en zijn kwaliteiten zullen binnen Missiehuis St. Michael te Steyl ingezet worden. Dit betekent dat wij helaas afscheid moeten gaan nemen van pater James.

Vrijdag 19 maart j.l. is door het pastorale team en de roosteraars van de locaties een rooster opgesteld voor de tweede helft van 2021. Hierin is rekening gehouden met deze wijziging.

Begin volgend jaar kan mogelijk vanuit de orde SVD een nieuwe jonge pater in Duivendrecht benoemd worden. Hier is echter nog geen besluit over genomen. Voor de komende periode, vanaf 1 juli, heeft pater Yan Asa aangeboden zijn aanstelling uit te breiden. We zijn dankbaar voor dit aanbod en dit wordt meegenomen in de gesprekken die hierover gevoerd gaan worden.

In februari j.l. liep de benoeming af van pater Bert Wooning als administrator van samenwerkingsverband Clara en Franciscus. In samenspraak met de provinciaal van de orde SVD en bisschop Hendriks heeft pater Wooning aangeboden langer administrator te blijven. Van deze optie is dankbaar gebruik gemaakt, en de benoeming is verlengd tot 1 juli 2021.

In het komend half jaar zal pater Marianus verder ingewerkt worden om per juli het administratorschap over te nemen, als hij pastoor wordt van het SWV Clara en Franciscus.  Pater Marianus en pater Wooning zullen de komende periode verder samen optrekken en met het bestuur wordt op korte termijn een taak- en werkverdeling afgesproken. Wij willen pater Wooning hartelijk danken voor zijn bereidheid langer betrokken te blijven bij ons samenwerkingsverband!

Met vriendelijke groet, Bestuur Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Het belang van doorleren   Vastenactie 2021

In 2021 is het thema van de Vastenactie: “Werken aan je toekomst”. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren. Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Ook in onze parochie willen wij collecteren voor de Vastenactie.

Wij doen dit na afloop van de vieringen op 1e Paasdag in de Anna Bon en de Gerardus Majella. Deze collecte willen wij van harte aanbevelen. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan om een vak te leren!

Wij wensen u een mooie Goede Week en gezegend Pasen toe!

Met hartelijke groet, vanuit locatiebestuur ABG  Paul Proost

Bestemming collecte 28 maart 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Bestemming collecte 1 april 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen Nanda Graanoogst *

Zondag 28 maart AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 28 maart Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Witte Donderdag 1 april Gerardus Majella

Overl. ouders Kiebert-de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Overl. fam. Stokvis-Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur