Nieuwsbrief zondag 28 november 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

 28 november 2021      1e zondag van de advent

Agenda

Zondag28 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag28 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Henk Janssen
Zondag5 dec10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag5 dec10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde

Mediteren in de Advent via de Zoom

We zijn in de ABG gewend om in de Advent enkele meditatieve bijeenkomsten te houden rond de Bijbellezingen. Met het oog op Corona is het veiliger om dit te doen via een zoom sessie. De eerste sessie gebeurt op donderdagavond 2 december om 19.30 uur onder leiding van Jaap van der Meij. De tweede sessie valt op donderdagavond 16 december onder leiding van Cees de Haan, op dezelfde tijd. Het is fijn wanneer U vijf minuten van tevoren de link opent en contact maakt. Als U mee wilt doen, is het nodig dat U zich aanmeldt bij het parochiesecretariaat. Uiterlijk twee dagen van tevoren. Dan ontvangt U een mail met de link. Namens de Pastoraatsgroep ABG Jaap van der Meij

Vesper in de Adventstijd in de Hofkerk, Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94

Stilaan is de mooie traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag in de Hofkerk, de Martelaren van Gorcum, een Vesper wordt gehouden.

We komen dit jaar samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 11 december 2021. De Vesper begint om 16:30.

Het betreft een samenwerking van de Martelaren van Gorcum met de ABG-parochie – om onze kracht en onze talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst. Ina Kok uit de ABG verzorgt de muzikale ondersteuning.

‘Bloeien in de nacht’ is het thema van deze Vesper.

Bloeien in de nacht: kan dat? In de donkerste tijd van het jaar vieren wij het feest van het Licht. Je moet het lef maar hebben! Nog lang geen lente, hoe ver weg nog de zomer – en wij spreken over nieuw leven, hoogste bloei.

Normaal gesproken is er ook een programma met een gastspreker na de Vesper, en eindigen we met een gezamenlijke maaltijd. Door de huidige corona-regels kan dit helaas niet doorgaan. Gerard Moorman verzorgt de korte meditatie in de Vesper. 

Wees welkom, namens de voorbereidingsgroep, Uschi Janssen

Vormselproject 2022

In 2022 gaan de ABG, Martelaren van Gorcum en Sint Petrus Banden parochies een gezamenlijke Vormsel project doen. Als je op de middelbare school zit en wil je het sacrament van het Vormsel ontvangen? Meld je dan aan voor 15 december 2021. Stuur een email naar : kinderen@sintpetrusbanden.nl  of vul het inschrijfformulier in en het inschrijfformulier kunt u vinden in de AnnaBon en Gerardus Majellakerk.

Gerardus Kalenders 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop. De prijs is dit jaar € 8,50

Bestemming collecte 28 november 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 28 november AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Broeder Avellinus Janssens * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 28 november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo

Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest- Elshot * Martin Doest * Maria Adriana Stokvis- Bruinsma *  en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 3 december Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur