Nieuwsbrief zondag 29 januari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 29 jan 2023     Vierde  Zondag door het jaar

Agenda

Zondag29 jan10.30Woord en  Communieviering, U. Janssen, AnnaBon
Zondag29 jan10.30Eucharistieviering, Pater. R. Huysmans, Gerardus
Zondag5 feb10. 30Woord en  Communieviering, Zuster. Melina, AnnaBon
Zondag5 feb10.30Woord en  Communieviering, C. de Ronde. Gerardus
Zondag12 feb10.30Eucharistieviering, Pater Marianus, AnnaBon
Zondag12 feb10.30Eucharistieviering, Pater Yan Asa, Gerardus

Bestemming collecte 29 januari AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * John Corte G*  Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G *en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan de Poorter* Emeritus Paus Benedictus* Prakash Dalloesingh * Zuster Suze Lases *

Julia Maria Biegman * Adinda Regina de Boer

Intenties zondag 29 januari 2023 Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt* Willemien en Antoinette Willems van Dijk.

Intenties zondag 29 januari 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder; Pastor Leo Nederstigt;

Gilbert Suba; Mariano Castillo en Cresencia Castillo; Gaudencio Balio en Arcadia Balio;

en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur