Nieuwsbrief zondag 29 maart 2020

Bericht van het locatiebestuur van de ABG over de gevolgen van het coronavirus voor onze parochie, 27 maart 2020

Beste mede-parochianen,

Zoals bekend zijn bijeenkomsten / evenementen in ons land tot 01 juni verboden.

Hierdoor is het ook niet langer mogelijk c.q. toegestaan om op woensdagochtend in de AB en vrijdagochtend in de Gerardus een Heilige Mis te vieren.

In het persbericht van het Bisdom, zie de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam, geven de bisschoppen aan dat de kerken wel open mogen zijn voor persoonlijk gebed en het branden van een kaarsje.

Voorwaarde hierbij is o.a. wel dat er minimaal twee vrijwilligers zijn om deze openstelling te begeleiden: één aan de deur t.b.v. het verplichte deurbeleid en één in de kerk voor toezicht op naleving van regels als afstand houden.

Dit betekent dat er voor zowel de AB als de Gerardus vrijwilligers nodig zijn t.b.v. een openstelling.

De zusters van de AB hebben van hun congregatie de opdracht gekregen een lockdown van hun convent te hanteren. Dit betekent dat de zusters van de AB op woensdagochtend de kerk niet kunnen openstellen en dat zij ook niet in de kerkruimte aanwezig kunnen zijn.

Daarom zal de AB niet open gesteld worden voor individueel gebed en het branden van een kaarsje.

De vertegenwoordigers van de Gerardus binnen het locatiebestuur is de vraag voorgelegd of de Gerardus vrijwilligers heeft voor een openstelling op vrijdagochtend.

Zij geven aan dat met name de bidruimte in de Gerardus erg krap is en dat daar de regel van 1½ meter afstand moeilijk nageleefd kan worden. Ook zij zijn bezorgd om het besmettingsgevaar. Hierom zal ook de Gerardus niet opengesteld worden.

Ook Palmzondag zullen wij dit jaar niet in de kerk kunnen vieren.

Op de zaterdag voor Palmpasen zal pastor Marianus wel de palmtakjes zegenen in de AnnaBon (zonder publiek).

Bij de eerste viering die zal plaatsvinden na het stopzetten van de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, zullen deze takjes in onze kerken worden uitgedeeld als teken van een nieuw begin na een moeilijke periode.

Voor suggesties om in deze Paastijd toch geïnspireerd te worden verwijzen wij graag naar de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar kunt u bijv. lezen via welke kanalen u vieringen digitaal kunt volgen.

In Amsterdam Oost-Watergraafsmeer zal de Martelaren van Gorcumkerk op zondagochtend open zijn, van 10.00 – 12.00 uur (zie hun website) voor individueel gebed en het branden van een kaarsje.

Locatiebestuur ABG

Bemoedigend woord en kerkopenstelling in de Corona-crisis

Onze huidige situatie is zeer zorgwekkend. Veel factoren in de samenleving zijn gestopt. In deze editie van de Kleine Samenspraak en op de ABG-website kunt u de bemoedigend woord van pater Marianus en pater Wooning als administrateur van de regio Clara en Franciscus vinden. En ook een persbericht over de kerkopenstelling in deze Corona-crisis tijd. Zie bijlage.

Donderdagavond viering

In verband met de ontwikkeling van het coronavirus en maatregelen van Bisdom Haarlem-Amsterdam hebben we besloten dat we geen viering op donderdagavond vanaf donderdag 26 maart t/m 4 juni 2020. Verder ontwikkeling hangt er van de situatie af.

Spiritualiteit van de kruisweg: geannuleerd

Zoals ieder wellicht begrijpt kan ook de spiritualiteit van de kruisweg dit jaar niet doorgaan.

Onze eerste bijeenkomst met 12 aanwezigen was zeer inspirerend, waarvoor we heel dankbaar zijn. Alle reden dus om dit project voor volgend jaar weer op de kalender te zetten. We zullen dit tijdig aankondigen. Voor nu: een goed vervolg van de vastentijd. In verbondenheid, ook al zien we elkaar op dit moment niet fysiek. Hartelijke groet Jaap, Uschi en Tessa

Bedevaart Heiloo in mei

Beste mensen, vanwege de corona-crisis en de regels die door de overheid en ons bisdom zijn opgesteld, gaat de bedevaart naar Heiloo op zaterdag 23 mei niet door. Dat is bijzonder spijtig. Maar zoals we ontdekken: deze tijd van afstand moeten houden van elkaar laat ons wel intensief nadenken en voelen over wat nabijheid en liefde voor ons betekenen. Er komen betere tijden. Voor nu: ga met God.

Hartelijke groeten,

Uschi Janssen, Marianus Jehandut, zuster Melina Polo.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.