Nieuwsbrief zondag 29 mei 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

29 mei 2022         7e week van Pasen

Agenda

Zondag29 mei10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, J. van der Meij
Zondag29 mei10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag5 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, P. Commandeur
Zondag5 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pastor R. Huysmans
Maandag6 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag12 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa SVD
Zondag12 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman

Bestemming collecte 29 mei AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijsje van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Annemarie van Odijk – de Goede * Pastor Joop Stam * Leendert Zeegelaar * Yvonne Ong A Swie *

Zondag 29 mei AnnaBon

Marca Wolterbeek * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 29 mei Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 3 juni Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes en voor onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur