Nieuwsbrief zondag 29 november 2020

De Kleine Samenspraak

 
Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 29 november  2020   1e zondag van de Advent   

Agenda

Zondag29 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag29 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag6 dec10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. J. Arul, SVD
Zondag6 dec10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina, SSpS

Mededelingen:

Enquète van Saamhorig

Beste mensen,

In de bijlage treft u een vragenlist aan over de Saamhorig. Het is een eenvoudig te beantwoorden lijst. U kunt hem met de computer invullen en terugsturen naar het mailadres saamhorig@yahoo.com of naar het mailadres van ons secretariaat. U kunt de lijst ook thuis uitprinten, op papier invullen en op het secretariaat inleveren. Wij zorgen ervoor dat ze dan bij de redactie van Saamhorig terecht komen. Heel hartelijk bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet, Ria Kooistra en Uschi Janssen (redacteuren van het kerkblad Saamhorig).

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerarduskalenders 2021 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,95per stuk.

Bestemming collecte 29 november Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mevr. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen:

Paulus Franciscus Brugman * Hannie Daalhuizen * Yvonne Killop *

Zondag 29 november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest  * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Maria Adriana Stokvis-Bruinsma *  Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 29 november AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Broeder Avellinus Janssen *  Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

Vrijdag 4 december Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes

Zegengebed in coronatijd

Zegen ons met de dauw van uw liefde

Zegen ons met uw warmhartige nevel

Dat wij elkaar niet besmetten met vrees

Dat wij onze harten niet op afstand houden

Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar

Dat wij niet onverschillig en slordig leven

Kroon ons met de Naam van Uw Hoop

de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Marinus van Den Berg

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur