Nieuwsbrief zondag 29 oktober 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 29 oktober  2023    30e zondag door het jaar

Agenda

Zondag29 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag29 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Diaken Han Hartog
Woensdag1 nov09.00 uurAllerheiligen, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag1 nov09.00 uurGerardus, Geen Viering
Donderdag2 nov19.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Donderdag2 nov19.30 uurAllerzielen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag5 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Diaken Han Hartog
Zondag5 nov10.30 uurEucharistievieiring, Gerardus, P. Ruud Huysmans

Mededelingen

Ter nagedachtenis aan Peter van Gelder 02.12.1956 – 14.10.2023

Afgelopen zondag hoorden wij in de AnnaBonifatius van het overlijden van Peter van Gelder.

Er ging een schok door de kerk toen dit trieste nieuws bekend werd gemaakt. Wat triest! Veel te jong! Net na zijn pensionering! Toen zijn eigen kinderen nog jong waren hielp Peter, als enige vader, mee met de Kindernevendienst.

Bij het jaarlijkse kerstspel was hij de verteller. Hij deed dat met veel enthousiasme. Hij was een echte Amsterdamse rasverteller! Ook is hij jarenlang parochiesecretaris geweest. Peter was ook onze buurman: hij was conciërge op de Barbaraschool aan het Eikenplein, geliefd bij ouders en kinderen. Op een dag kwam een vader zijn kind naar school brengen. Toen hij Peter zag vroeg hij: “Bent u die meester die ons het Kerstverhaal vertelde?”.

In de afgelopen maanden heb ik veel met Peter samengewerkt i.v.m. de overdracht en de verkoop van de school. Zo leidde Peter op een dag twee makelaars en mij rond. Hij kende elke ruimte en elke trap en vertelde enthousiast over “zijn gebouw” en de mogelijkheden ervan. Een betere rondleiding hadden wij ons niet kunnen wensen!

Wij zijn onze kerk aan het leegruimen. Daar hoort ook bij dat wij de gedachteniskruisjes, die in de Mariakapel hangen, aan de familie van de overledenen willen geven. Peter had laten weten dat hij graag het kruisje van zijn zoon Petuël wilde hebben. Op een ochtend kwam hij het halen. Hij vroeg mij of ik het kruisje voor hem van de muur wilde halen en het hem wilde geven. Dit moment van overdracht maakte grote indruk op mij; het ontroerde ons beiden.

Namens de AnnaBonifatiusgemeenschap wil ik Joke, Peters’ vrouw en Ayla, zijn dochter condoleren met dit grote verlies en hun kracht, troost en sterkte toewensen. Op de internetpagina van de ABG kunt u de rouwcirculaire lezen.

Paul Proost, voorz. locatiebestuur AnnaBonifatius – Gerardus Majella locatie

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

In de AnnaBonifatius zal er woensdag 1 november ‘ s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn.

In de Gerardus Majella zal er donderdag 2 november ‘ s avonds om 19.30 uur een eucharistieviering zijn.

In beide vieringen gedenken wij onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars.

U bent van harte welkom.

Beste medeparochianen,

Vanwege verplichtingen elders kan zuster Eustokhia de komende maand, november, geen secretariaatswerkzaamheden verrichten. Zoals u weet hebben wij te weinig vrijwilligers voor alle taken die er zijn. Het vinden van een oplossing was dus niet makkelijk. Toch kunnen wij de afwezigheid van zuster Eustokhia als volgt opvangen:

a.s. woensdag 01 november maakt zuster Eustokhia de Kleine Samenspraak voor 14 dagen, d.w.z. voor zondag 05 en zondag 12 november a.s. Dit betekent dat copy, zoals bijv. mededelingen, uiterlijk woensdagochtend 01 november a.s. om 09.00 naar de ABG-mail gestuurd moet worden.

Els Proost en Kathy Hoogenboom zijn bereid gevonden de Kleine Samenspraak te maken voor de tweede helft van november: voor zondag 19 en zondag 26 november a.s. Ook weer een Kleine Samenspraak voor 14 dagen, die gemaakt zal worden op donderdag 16 november a.s. Dit betekent dat u uw copy voor dit nummer uiterlijk woensdag 15 november via de ABG-mail aanlevert.

Met dank aan zuster Eustokhia, Kathy en Els voor hun inzet.

Namens het locatiebestuur, met vriendelijke groet Paul Proost

HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

– zondag 5 november 2023 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

Ds. Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken, zal tijdens de herdenkingsdienst de overweging verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Gerarduskalender 2024

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans

de Gerarduskalenders 2024 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,75

Bestemming collecte 29 oktober 2023  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * meneer ’t Zand  G * en voor degenen die hen verzorgen

Overledenen

Peter van Gelder * Murvin Banket *

Intenties zondag 29 oktober  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 29 oktober  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties donderdag 2 november 2023 Allerzielen

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma en Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * Overleden familie Stokvis – Bruinsma * Sandra Waare * Rien Dieker – de Wit * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties vrijdag 3 november 2023 Gerardus Majella

Overleden familie van Raan- Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur