Nieuwsbrief zondag 3 december 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 3 december 2023     1e zondag van de Advent

Vieringen in de Advent en Kersttijd

Zondag3 dec10.30 uur1e zondag van de Advent, Laatste viering in de AnnaBon, Eucharistieviering, P. Marianus Jehandut, SVD m.m.v. het ABG koor  
Zondag 3 dec10.30 uurGerardus Geen Viering
Woensdag 6 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag 8 dec09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag10 dec10.30 uur2e zondag van de Advent, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Woensdag13 dec10.00 uurEucharistieviering met boeteviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag15 dec09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag17 dec10.30 uur3e zondag van de Advent, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD, m.m.v.het ABG koor.
Woensdag20 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag22 dec10.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag24 dec10.30 uur4e zondag van de Advent, Woord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS
Zondag24 dec19.00 uurKerstavondmis, Gerardus, m.m.v. kinderen en jongeren, P. Marianus, SVD
Maandag25 dec10.30Eerste Kerstdag, Eucharistieviering, Gerardus, Pastor R. Huysmans,   m.m.v. het ABG koor
Dinsdag26 dec10.30 uurTweede Kerstdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD m.m.v. leden van het ABG koor
Woensdag27 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag29 dec09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag31 dec10.30 uurFeest van de H. Familie, Oudjaarsdag, Woord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen
Maandag1 jan10.30Maria moeder van God, Nieuwjaarsdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Woensdag3 jan10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag5 jan09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag7 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Woord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout

Beste medeparochianen,

Laatste viering in de AnnaBonifatiuskerk

Zoals bekend zal op 03 december a.s. de laatste viering plaatsvinden in de AnnaBon. Dit is een gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Gerardus. Dit betekent dat er op 03 december a.s. geen viering is om 10.30 uur in de Gerardus, die die dag gesloten zal zijn. Parochianen van de GM zijn van harte welkom in de AB! Aansluitend aan de viering in de AB is er een samenzijn in de kerk van 12.00 – 14.00 uur met een hapje en een drankje. U bent daarbij van harte uitgenodigd!

Om 14.00 uur vertrekt een loopgroep vanuit de AnnaBonifatius richting Gerardus Majella. Deze groep zal de reliek van Bonifatius overbrengen naar de Gerardus. Pastoor Marianus zal het Allerheiligste per auto overbrengen naar de Gerardus. Om 14.30 uur is daar een korte plechtigheid.

Verplaatsen woensdagochtendviering van de AnnaBon naar de Kastanjehof

Na sluiting van de AnnaBon zal de woensdagochtendviering verplaatst worden naar de Kastanjehof. Van 10.00 tot 11.30 uur mogen wij gebruik maken van de Buurtkamer in de Kastanjehof voor de viering van de H. Eucharistie met aansluitend koffie en thee. Deze viering is voor de hoogbejaarde bewoners van de Kastanjehof, voor de parochianen die nu op woensdagochtend naar de AnnaBon komen en voor eenieder die deze H. Mis wil bijwonen. De eerste viering is op woensdagochtend 06 december a.s.

Eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella

Op 10 december a.s. vindt om 10.30 uur de eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella kerk plaats. Na meerdere verzoeken daartoe zal, in goed overleg met alle betrokkenen, de eerste viering in de GM een Eucharistieviering zijn, waarbij pater Wooning zal voorgaan.

Namens het locatiebestuur, met vriendelijke groet Paul Proost

DANK

De Eucharistie viering op 26 november jl in Sint Petrus’ banden stond in het teken van afscheid. De gemeenschap van Clara en Franciscus heeft afscheid genomen van mij als pastor. Maar ook omgekeerd: ook ik heb afscheid moeten nemen van talloze parochianen waarmee ik me intens verbonden voel. Dankbaar ben ik dat zó velen van hen – létterlijk van heide en ver – gekomen waren om dit moment sámen te beleven.

Ik heb deze viering vooral als fééstelijk ervaren. Niet in de laatste plaats doordat alle koren op volle sterkte hebben gezongen. Een viering die ondanks het voldongen feit van afscheid, géén einde betekent. Een viering vanuit de dankbaarheid dat we dertien jaar samen op hebben gelopen.

Een viering met een hoopvolle blik op de toekomst. Op weg naar de kerk van de toekomst, hoe die er binnen Clara en Franciscus er ook uit moge gaan zien. En dáár zullen we uiteindelijk écht uitkomen: zolang we maar samen blijven lopen. Langs wegen die we niet allemaal zelf kunnen bedenken; maar Gód loopt met ons mee, en Hij ként de weg.

De toespraken aan het einde van de viering betekenen veel voor me. Alles wat ontelbare parochianen me achteraf persoonlijk hebben toevertrouwd dat heeft me geraakt. Thuis gekomen ben ik begonnen aan het lezen van alle vriendelijke woorden die zijn neergeschreven op de kaartjes in de Kerstboompjes, en in de vele brieven die ik kreeg. Ik heb nog tijd nodig om alles te lezen en te herlezen,  en om het ten volle door te laten dringen.

Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken. Daarom op deze plaats: oprécht dank voor al deze blijken van waardering, en vooral van verbondenheid! 

Echt heel blij ben ik met het afscheidscadeau. Ik wilde geen cadeau voor mezelf, maar voor een goed doel. Dat ik afgelopen zondag een cheque ter waarde van €1.000 heb kunnen overhandigen aan het Jeanette Noelhuis, dat had ik echt nooit durven dromen! Wat een práchtig bedrag! Ook daarvoor: heel veel dank!

We vierden afgelopen zondag afscheid, maar geen einde. Eerder een nieuw begin. Met aan het begin van die weg: tóch nog versterking van het pastorale team!

Petra Oostenrijk heeft vooruitlopend op haar zending, van de Bisschop toestemming gekregen om een deel van haar taken als catechist nu al te gaan uitvoeren. Ik heb haar afgelopen zondag een scapulier op de schouders gelegd die ze zal gaan dragen in vieringen.

En diaken Patrick Gunther is onbezoldigd aangesteld binnen Clara en Franciscus. Hij zal zijn baan gaan combineren met zijn inzet binnen ons Samenwerkingsverband. In de komende periode zal hij aan u voorgesteld worden.

Nogmaals: het ga u goed!

Diaken Han Hartog

====================

JEANETTE NOËL HUIS

Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten.

De gemeenschap wil heel bijzonder gastvrijheid bieden aan vluchtelingen. Daarin maken ze radicale keuzes: door hen letterlijk in eigen huis op te nemen. Er wordt met hen samen geleefd als één groot huisgezin.

Het Noëlhuis beschikt over een rij aaneengeschakelde appartementen. Daar kunnen vluchtelingen (vaak moeders met kind) voor een jaar onderdak vinden: om tot rust te komen, orde op zaken te stellen en het begin van een weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

Op de website staat een foto van leden van de leefgemeenschap. Wie goed kijkt, kan twee gezichten herkennen van personen die zich óók binnen Clara en Franciscus inzetten!

Bijeenkomsten in de Adventstijd

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Kerstmis met enkele aparte bijeenkomsten. Dit jaar kiezen we voor een nieuwe formule. Zaterdagmiddag om 13.00 uur in de Gerardus Majellakerk. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten. We sluiten af om 15.30 uur.

Dit jaar kiezen we voor de lezingen uit de profeet Jesaja van de volgende (zon)dag.

De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Opgeven is nodig vanwege de maaltijd.

Dit kan via het mailadres van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer).

Deelnemers voor zaterdag 9 december: graag opgeven vóór 7 december 2023.

Deelnemers voor zaterdag 16 december: graag opgeven vóór 14 december 2023.

U bent welkom!

Pater Marianus en Jaap van der Meij

Kerststallen in de Martelaren

In de H.H.Martelaren van Gorcum kerk vindt op 17 december, na de viering van 10.30 uur, de opening plaats van de 25e editie van de jaarlijkse Kerststallententoonstelling. In deze viering zal Frank de Haas samen met Pastor Lars Frendel voorgaan.

Pater Lars is een oude bekende! Hij is specifiek bij deze viering uitgenodigd omdat hij tot de orde der Franciscanen behoort en hij veel afweet van de geschiedenis van de kerststal, die 800 jaar geleden door de Heilige Franciscus is bedacht. Lars zal hier tijdens de opening over vertellen. U bent van harte uitgenodigd, zowel bij de viering als bij de opening.

H.H.Martelaren van Gorcum – Linnaeushof 94

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD, de kinderen van de ABG-parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hiervoor. U mag direct contact opnemen met mij op dit whatsappnummer: 06-4895 4567 of via de email van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Gerarduskalender 2024

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans de Gerarduskalenders 2024 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,75.

Bestemming collecte  3 december 2023 in AnnaBon

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.       

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Peter van Gelder * meneer ’t Zand * en voor al onze dierbare overledenen

Intenties zondag 3 december 2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * broeder Avellinus Janssens* Dick van Schaik* zr. Suze Lases * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 3 december 2023 Gerardus Majella

Overleden familie Mangelmans – van Rijsingen en overleden familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest- Elshot * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur