Nieuwsbrief zondag 3 februari 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 3 februari 2019                                                        4e zondag door het jaar    

Agenda

Let op! Oplichter

Er is een man die zich voor doet bij parochianen als “iemand van de kerk”. Hij spreekt beschaaft Nederlands en is keuring gekleed in pak. Vervolgens vraagt hij om geld voor de tram/trein. Als hij u op straat of bij u thuis hier om vraagt; ga er niet op in het is een oplichter. Doe niet open als u iemand niet herkent.

Kerk in nood: Avond van de Martelaren.

Bent u bekend met de verhalen van de mensen die in 2018 hun leven gegeven hebben omwille van hun geloof in Jezus Christus? Nodig u eens uit voor de avond van de martelaren. De getuigenissen tijdens deze avond kunnen ons bijzonder inspireren in het geloof. In de aanloop naar Pasen bidden we ook in 2019 met paus Franciscus mee voor deze getuigen van ons geloof:

op 22 maart in Zwolle, Basiliek van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelenopneming

op 5 april in Maastricht, Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

op 12 april te Amsterdam, St. Nicolaasbasiliek

Het programma: de eucharistieviering begint om 18.30 uur, gevolgd door een kruisweg met getuigenissen dit jaar uit Nigeria, Syrië, Indonesië, en Kenia. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Joris van Voors tot Voorst

Secretariaat

Op vrijdag, 8 februari en 15 februari is de secretariaat gesloten. Secretariaatgroep

Cursus voor assistente in de liturgie

In het kader van het vormingsprogramma van het bisdom, zullen er twee cursussen worden gehouden op De Tiltenberg.

Een cursus voor lectoren (die begint op 2 februari a.s.) en een cursus voor assistenten in de liturgie (die op 6 april a.s. start).

Meer informatie vindt u op de website van het Sint-Bonifatiusinstituut http://www.bonifatiusinstituut.nl/?p=news&id=216&t=Twee+liturgische+cursussen of

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot ondergetekende via mail dwienen@tiltenberg.org of telefoon 0252 – 345 333. Diederik Wienen, Sint-Bonifatiusinstituut

Eerste Heilige Communieproject ABG

Wij zoeken vrijwilligers die plaats willen nemen in de commissie voor het vormgeven en het uitvoeren van het Eerste Communieproject binnen de ABG parochie, dit in samenwerking met pater Marianus. Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij het secretariaat.

Bestemming rondgang collectes 3 februari Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor het onderhoud van het orgel.

Onze overledenen

Ella Sharon Feller, Charles Wilfred Dongor, Jules Coutinho

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Leo van der Meij ABG Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Willem Tel AB * Kian Bente Tije van de Rest AB *  Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banda G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zondag 3 februari Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen *

Intenties zondag 3 februari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Fam. Mangelmans-van Rijsingen en fam. van Geem-Homan * Eric Melchiot * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink*  Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-48954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.