Nieuwsbrief zondag 3 januari 2021

  De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 3 januari 2021          Hoogfeest, Openbaring des Heren

Agenda

Zondag3 jan10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag3 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag10 jan10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag10 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 3 januari 2021 Gerardus Majella

 Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Yvonne Killop * Richard Modide Gale * Luciën Vonceca * Eugene Rudolf Fonseca *

Zondag 3 januari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Overl.fam. Willms-Esselaar * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 3 januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Wilhelmina Maria Kramer – van Woerkom * Pastor Leo Nederstigt* en voor al onze dierbare overledenen.

Laten we bidden

Goede God, kom ons te hulp, midden in de wereld,

geteisterd door de coronacrisis

opdat we Uw liefde mogen ervaren

Wees bij degenen die zijn gestorven

Mogen zij rusten in Uw Licht en Liefde

Wees bij hen die ziek zijn

Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen

Wees bij de naasten van hen die ziek of gestorven zijn

Behoed hen voor paniek en wanhoop

Wees bij ons in onze angst

Laat die angst ons niet weghouden bij elkaar

Help ons nieuwe wegen tot elkaar te vinden

wees bij hen die de getroffenen helpen

Geef hun Uw bescherming

Wees bij de leiders van alle naties

Geef  hun een vooruitziende blik

Help hen naar liefde en waarheid te handelen

voor het welzijn van alle mensen

Goede God, blijf bij ons

wanneer we verdragen en rouwen

volharden en voorbereiden.

In plaats van onze angst

geef ons geloof, hoop en Uw vrede.

Amin.

Mede door dit gebed wensen we u en uw dierbaren

veel moed en sterkte toe.

We hopen u snel weer te kunnen ontmoeten.

PASTORALE TEAM VAN DE PAROCHIES JOHANNES XXIII

EN H.SUITBERTUS, WIJK BIJ DUURSTEDE

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur