Nieuwsbrief zondag 3 mei 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 3 mei  2020               4e zondag van Pasen

Zondag van de Goede Herder-Roepingenzondag

Wij zijn groepen om God te beminnen

Pastoraal Woord:  4e zondag van Pasen

Lieve parochianen,

Als wij terug mogen kijken naar wat er in de wereld gebeurd is tijdens deze corona crisis: heel veel. Mensen gaan de heilige Mis op t.v. volgen, online met elkaar communiceren, boodschappen doen voor de buren, online samen muziek maken, livestream eucharistievieringen doen, elkaar bemoedigen met gebed en troostende  woorden, met elkaar grapjes maken om te kunnen lachen, kerken openstellen om mensen binnen te laten komen, een kaarsje aan te steken en in stilte te bidden. Dit gebeurt in de Martelaren, de St.Urbanus en de St.Petrus Banden.

De afstand van anderhalve meter op straat houden we in de gaten. Wij bestrijden het corona virus samen, zegt onze premier Mark Rutte elke keer. Deze week zien we de positieve en optimistische ontwikkeling van het aantal besmettingen van het covid-19 in Nederland. Maar het eind van deze crisis is nog steeds niet in zicht. Wij hopen dat wij deze crisis zullen overwinnen. De hoop geeft ons nieuw optimisme en kracht om ons leven verder te kunnen dragen, zeiden sommige parochianen tijdens mijn  pastoraal  telefoongesprek in de afgelopen dagen. Die hoop putten we uit ons geloof in God, Jezus Christus.

Wij zijn geroepen om God te beminnen. Ons doopsel en onze christelijke manier van leven hebben dat bevestigd. Gods liefde is de motor van onze liefde voor elkaar, voor de natuur en Gods schepping. Deze gedachten zijn de moeite waard om opnieuw onder onze aandacht te brengen. Deze 4e zondag van Pasen is de zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag. Christus, de Goede Herder roept ons opnieuw op om Hem te beminnen en te vertrouwen, zeker in deze corona crisis. Christus vergezelt ons. Hij laat ons nooit in de steek. Hij gaat altijd met ons mee in dit leven. Zijn liefde voor ons is groter en sterker dan de dood en het corona virus. Daarom moeten we niet bang zijn. In deze covid-19 crisis mogen we in Hem blijven vertrouwen.

Jezus bemoedigt ons vandaag opnieuw in het Lucas evangelie 10,9: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij/zij gered worden; hij/zij zal in en uit lopen, en hij/zij zal weidegrond vinden.’ Deze woorden geven ons nieuwe hoop op de toekomst, hier op deze wereld en op het leven na de dood. Christus is de deur naar de hemel, waar we het eeuwig leven mogen genieten. Dat is precies het einddoel van ons leven hier op aarde. Ik sluit mijn woorden af met de woorden van psalm 23: ‘Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.’ Deze woorden mogen ons opnieuw bemoedigen en bezielen. 

Lieve parochianen, wij zijn geroepen om God, Jezus Christus, te beminnen. Ik wens u allen, fijne zondag toe – met Gods zegen!

Pastor Marianus Jehandut,SVD.  

Op 4 mei herdenken wij onze oorlogsslachtoffers met o.a. de Dodenherdenking op de Dam. Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en vieren wij 75 jaar vrijheid. Door de coronacrisis zal dit anders zijn dan normaal. Met onderstaand verhaal willen wij hier toch aandacht aan besteden.

Herplaatsen gedenksteen Tweede Wereldoorlog in kader van 75 jaar Bevrijding

Gedenksteen

In de berging van de Gerardus Majellakerk aan de Lombokstraat stond sinds de sluiting van de voormalige Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein een gedenksteen. Op deze steen staan de namen van 24 oorlogsslachtoffers, parochianen die tijdens de Tweede  Wereld-oorlog zijn omgekomen. Om hen te gedenken is deze steen in de voormalige Gerardus geplaatst. In de afgelopen jaren is de steen in de vergetelheid geraakt. Tot ik in het najaar van 2019 vanuit Brabant gebeld werd door een nabestaande van een van de oorlogsslachtoffers van wie de naam op de gedenksteen staat.

Zij vertelde mij dat de naam van haar vader, Wouter van der Pol, op de steen staat. Haar vader was leerling-machinist. Op 3 juli 1943 was hij bezig om kolen op het vuur te gooien van de stoomlocomotief waarop hij werkte. Vlak voor station Leiden werd de trein aangevallen door een Engels jachtvliegtuig; haar vader was op slag dood. Zijn dochter was toen 16 maanden oud. Haar moeder is nooit hertrouwd; ze heeft daardoor ook geen broers en/of zussen. Op een dag heeft zij aangebeld bij het secretariaat van de Gerardus en de aanwezige vrijwilliger heeft haar de gedenksteen in de berging laten zien. Haar vraag aan mij was: “Kan de gedenksteen in het kader van 75 jaar Bevrijding opnieuw zichtbaar gemaakt worden?”

Ik had de steen zelf nog nooit gezien en ben eerst maar eens te rade gegaan bij Ben Dieker, die als geen ander de geschiedenis van beide kerken kent. Vervolgens zijn wij samen opgetrokken. Wij legden contact met Rogier Schravendeel van het project Historisering Indische Buurt, met het Stadsdeel en met de eigenaar van de voormalige Gerarduskerk, Stadsherstel Amsterdam. Zo ontstond het plan om de gedenksteen zichtbaar te (her)plaatsen aan de buitenmuur van de kerk bij de zij-ingang aan het Ambonplein. De stichting Vrienden van Stadsherstel was bereid de kosten van plaatsing te betalen. Ten behoeve van de plaatsing werd een steenhouwer benaderd. Hij gaf aan dat de gedenkplaat gemaakt is van een zachte, poreuze marmersoort. Dit maakte hem ongeschikt voor plaatsing in de buitenlucht.

In de foyer bij de publieksingang van de Barjanstraat

De voormalige Gerarduskerk wordt gehuurd door het Nederlands Philharmonisch Orkest. Samen met Stadsherstel zijn wij met hen in gesprek gegaan. Zij waren bereid om de gedenksteen een mooie plek te geven in de foyer bij de publieksingang aan de Batjanstraat. De steen zou onthuld worden tijdens een speciaal Bevrijdingsconcert op zondag 03 mei. Door de coronacrisis kan dit laatste nu niet doorgaan. De gedenksteen is inmiddels wel geplaatst. Zie hiervoor onderstaande foto’s. Veel dank aan de stichting Vrienden van Stadsherstel en het Nederlands Philharmonisch Orkest die dit mogelijk maakten.

Recent sprak ik de nabestaande weer. Zij vertelde mij dat de herplaatsing voor haar: “Heel emotioneel is” De herplaatsing van de gedenksteen in het kader van 75 jaar Bevrijding is voor haar: “De complementering van alles; een afsluiting”. Zij is blij dat de steen op de “Authentieke plek” is herplaatst, in de kerk waar zij hem als kind heeft zien hangen; in de buurt waar zij woonde en naar de kleuter- en lagere school ging. De herplaatsing geeft haar: “Een warm gevoel”. En dat geldt ook voor mij. Mooi als je met een klein groepje mensen een stukje verborgen verleden, juist nu wij stilstaan bij 75 jaar Bevrijding, zichtbaar hebt kunnen maken, voor de nabestaande en ook voor de parochie. De foyer aan de Batjanstraat is niet vrij toegankelijk. Het Nederlands Philharmonisch Orkest heeft toegezegd om jaarlijks rond Bevrijdingsdag een bezichtigingsmoment te zullen organiseren. Ook hopen wij dat er, na de huidige crisis, ook nog een officieel onthullingsmoment komt. Wij zullen u over beide momenten informeren. Paul Proost

Ik ben met jullie en ik bemin jullie allen met mijn moederlijke liefde

Beste mensen,

Het zijn rare tijden die niemand onberoerd laten. Wij moesten halsoverkop uit India vertrekken en konden nog net een van de laatste vluchten nemen voordat land helemaal op slot ging en alle internationale vluchten stopten. We zijn blij terug te zijn want de situatie in landen als India is nu extreem zwaar. Behalve het virus worden ze ook economisch diep getroffen, vooral de armen hebben veel te lijden.

We kregen een mailtje doorgestuurd van pater James, die vast zit in India en voorlopig niet terug kan. Er is daar een complete lockdown en iedereen moet binnenblijven. Gelukkig gaat het hem en zijn familie verder goed. Hij groet jullie allen en hoopt dat jullie gezond blijven en zijn. Hij weet niet wanneer hij weer terug kan komen, dat moet hij afwachten. Gelukkig gaat het verder met zijn medepaters en de zusters goed.

We missen de contacten met de parochie en natuurlijk de diensten, net zoals jullie. Vrijdag zouden we anders weer begonnen zijn met het rozenkransgebed, maar ook dat kan nog niet. Maar uiteraard kunnen we wel allemaal thuis de rozenkrans bidden in de meimaand. Juist nu geeft dat een heel grote vrede en rust. Meer dan ooit hebben we de voorspraak van onze Moeder nodig. Ze zegt deze maand in Medjugorje: ‘Ik ben met jullie en ik bemin jullie allen met mijn moederlijke liefde.’ En meer dan ooit heeft de wereld en de Kerk ons gebed nodig. Zeker ook de mensen in onze parochie die ziek zijn of eenzaam en er niet uit kunnen, of die in het buitenland of hier familieleden hebben die ze niet kunnen bezoeken.

Er zijn livestream uitzendingen vanuit de kathedraal die deze en volgende week ook door de kro-ncrv worden uitgezonden. Door de week om 9 uur, zondags om 10.30. Ook al is het dan digitaal, ze zijn inspirerend en bemoedigend. Je kunt ze vinden op https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal

Lieve mensen, we voelen ons zeer verbonden met jullie allemaal en hopen jullie gauw weer in levende lijve te zien en te spreken. Wat zal het fijn zijn als we weer samen de Eucharistie kunnen vieren! Een heel warme groet  voor jullie allen.

Pieter en Chiel

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G *Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is gesloten.